Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få overblik over teststeder i kommunen, vaccinationer m.m.

Du er her:

Afgørelse om ikke VVM-pligt – Hævning af regulativsmæssig vandløbsbund ved Hjortholm

Lyngby-Taarbæk Kommune har truffet afgørelse om, at reguleringsprojekt om hævning af regulativmæssig vandløbsbund ved Hjortholm, Furesøvej 199 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Lyngby-Taarbæk Kommune har ved opmålingen af Mølleåen i 2016 konstateret, at bundkoten i vandløbet ligger højere end angivet i regulativet. Kommunen vil derfor hæve den regulativmæssige bundkote på strækningen, så den er tilpasset de faktiske forhold under hensyn til Bådfarten.

Lyngby-Taarbæk Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet efter miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25.06.2020. Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelsen kan ses nedenunder.