Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Afgørelse om vandindvinding fra Dyrehavegaard Kildeplads - ikke VVM-pligt

Lyngby-Taarbæk Kommune har afgjort, at der ikke er VVM-pligt for etablering af vandindvinding på Dyrehavegaard Kildeplads.

Afgørelsen vedrører etablering af vandindvinding på 700.000 m3/år fra ny kildeplads på Dyrehavegaards Jorde.

Lyngby-Taarbæk Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet efter miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018. Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelsen kan ses nedenfor, og sagens øvrige akter (sags nr. 13.02.01-P19-5-19) kan rekvireres på trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk  eller ses hos Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, Fælles Sekretariat, Lyngby Rådhus, 4. sal.