Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Afgørelse – Vandindvindingsboring til Københavns Golf Klub – Ikke VVM-pligt

Lyngby-Taarbæk Kommune har afgjort, at der ikke er VVM-pligt for etablering af vandindvindingsboring til Københavns Golf Klub i Dyrehaven.

Afgørelsen vedrører etablering af en ny vandindvindingsboring med dertilhørende prøvepumpning, som erstatning for en eksisterende vandboring på Københavns Golf Klub, beliggende på ejendommen Dyrehaven 1.

Lyngby-Taarbæk Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet efter miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018.

Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og projektet vurderes derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke-VVM-pligtigt), Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelsen om VVM, samt tilladelse til boring kan ses her og sagens øvrige akter sags nr. 13.02.01-P19-2-19 kan rekvireres på trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk  eller ses hos Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, Lyngby Rådhus, 4. sal.