Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus - Nødberedskab / Emergency response

Borgerservice har åbent på telefonen inden for normal åbningstid. Via link finder du information for kommunens øvrige områder og muligheder for kontakt til dem.

Du er her:

Afgørelse vedrørende bortledning af grundvand – Ikke VVM-pligt

Lyngby-Taarbæk Kommune har afgjort, at der ikke er VVM-pligt ved en midlertidig bortledning af grundvand ved Buddingevej og Klampenborgvej

Afgørelsen vedrører etablering af en midlertidig bortledning af op til 130.000 m3 grundvand i forbindelse med ledningsomlægninger langs letbanens tracé ved Buddingevej og Klampenborgvej, Kgs. Lyngby.

Lyngby-Taarbæk Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet efter miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018. Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og der udarbejdes derfor ikke en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jævnfør klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelsen kan ses nedenfor og sagens øvrige akter (sags nr. 01.16.04-A00-1-19) kan rekvireres på trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk eller ses hos Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, Fælles Sekretariat, Lyngby Rådhus, 4. sal.