Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Dispensation til legeplads – Hummeltoftevej 139

Lyngby-Taarbæk kommune har modtaget ansøgning om etablering af legeplads

Afgørelsen vedrører legeplads.

Efter lov om Naturbeskyttelse § 65 stk. 2 har Lyngby-Taarbæk Kommune meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1 (skovbyggelinje).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jævnfør klagevejledning i afgørelsen.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan ses her og sagens øvrige akter (sags nr. 02.34.02-P19-59-21) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag via mail byggesag@ltk.dk.