Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få information om isolationsophold i kommunen, vaccinationer og kørsel, teststeder med mere.

Du er her:

Godkendelse af Lyngby-Taarbæk Forsynings prøvetagningsprogram for drikkevand

Lyngby-Taarbæk Kommune har godkendt Lyngby-Taarbæk Forsynings ansøgning om nyt prøvetagningsprogram for drikkevand for 2021

Lyngby-Taarbæk Kommune har godkendt Lyngby-Taarbæk Forsynings prøvetagningsplan for drikkevand jævnfør § 7 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1070 af 28. oktober 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jævnfør klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelsen kan ses her, og sagens øvrige akter kan rekvireres på trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk. Venligst henvis til sagsnr. 13.02.02-K08-5-20.