Gå til hovedindhold
Du er her:

Godkendelse af projektforslag for nedlæggelse af gasmotor Lyngby Stadion

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 28. februar 2019 nedlæggelsen af gasmotoranlægget på Lyngby Stadion efter varmeforsyningsloven

Projektforslaget har inden godkendelsen været i høring hos berørte forsyningsselskaber.

Efter projektbekendtgørelsens § 27, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen endvidere påse, at projektet fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

De samfundsøkonomiske beregninger er, som reglerne foreskriver, baseret på Energistyrelsens forudsætninger af 20. november 2018. Den samfundsøkonomiske gevinst ved projektet er beregnet til 7,8 mio. kr.

Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer på den baggrund projektet for at være det samfundsøkonomiske mest fordelagtige.

Ved beslutningen om at godkende projektet har kommunen endvidere lagt vægt på, at gasmotoren, og ejendommene den forsyner, ligger i fjernvarmeområde konverteret i oktober 2018.

Projektgodkendelsen kan påklages til Energiklagenævnet efter projektbekendtgørelses § 32, stk. 1. Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter modtagelsen af denne underretning. Klage indgives til Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.