Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få overblik over teststeder i kommunen, vaccinationer m.m.

Du er her:

Godkendelse af takster for vand og spildevand 2021

Lyngby-Taarbæk Forsynings takster for vand og spildevand er godkendt for 2021

Kommunalbestyrelsen har ved mødet den 17. december 2020 besluttet at godkende takster for vand og spildevand 2021 for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.

Taksterne for 2021 fremgår af nedenstående tabel:

Vand- og spildevandstakster 2021

Kr./m3

Vandafgift

11,90

Statsafgift (grøn afgift)

6,18

Drikkevandsbidrag (Statslig afgift)

-

Vandafledningsafgift

25,40

Moms

10,87

Samlet vandafgift mm. pr. m3 inkl. moms

54,35

Vandafledningsafgifter for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår er differentieret, som følge af trappemodellen

Trappemodellen

Kr./m3

Vandafledningsafgift Spildevand A/S
< 500 m3
ekskl. moms

25,40

Vandafledningsafgift Spildevand A/S
501-20.000 m3
ekskl. moms

20,32

Vandafledningsafgift Spildevand A/S
>20.000 m3
ekskl. moms

10,16

Lyngby-Taarbæk Kommune godkender takster for vand og spildevand for 2021 for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S efter § 53 stk. 1 i lovbek. nr. 1450 af 05/10/2020 (Vandforsyningsloven) og § 3 i lovbek. nr. 553 af 24/04/2020 (Betalingsloven).

Afgørelsen kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Afgørelsen kan ses her og sagens øvrige akter sags. nr. 13.00.00-S29-3-19 kan rekvireres på trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk

Skatteministeriet har fremsat en forhøjelse af vandafgiften på 0,19 kr i forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. Forhøjelsen vil gælde fra 1. februar 2020, såfremt lovforslaget vedtages.