Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Godkendelse af takster for vand og spildevand 2022

Lyngby-Taarbæk Forsynings takster for vand og spildevand er godkendt for 2022

Kommunalbestyrelsen har ved mødet den 16. december 2021 besluttet at godkende takster for vand og spildevand 2022 for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.

Taksterne for 2022 fremgår af nedenstående tabel:

Vand- og spildevandstakster 2022

Kr./m3

Vandafgift

11,98

Statsafgift (grøn afgift)

6,37

Vandafledningsafgift

26,42

Moms

11,19

Samlet vandafgift mm. pr. m3 inkl. moms

55,96

Vandafledningsafgifter for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår er differentieret, som følge af trappemodellen

Trappemodellen

Kr./m3

Vandafledningsafgift Spildevand A/S
< 500 m3
ekskl. moms

26,42

Vandafledningsafgift Spildevand A/S
501-20.000 m3
ekskl. moms

21,14

Vandafledningsafgift Spildevand A/S
>20.000 m3
ekskl. moms

10,57

Lyngby-Taarbæk Kommune godkender takster for vand og spildevand for 2022 for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S efter § 53 stk. 1 i lovbek. nr. 1450 af 05/10/2020 (Vandforsyningsloven) og § 3 i lovbek. nr. 1775 af 02/09/2021 (Betalingsloven).

Afgørelsen kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Afgørelsen kan ses her og sagens øvrige akter sags. nr. 13.00.00-S29-3-19 kan rekvireres på trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk