Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Hjortekærbakken 12 – Midlertidig udledningstilladelse

Lyngby-Taarbæk Kommune har meddelt Mølleåværket midlertidig tilladelse til udledning af spildevand

Lyngby-Taarbæk Kommune har givet Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S midlertidig tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 til lempelse af vilkår 3 vedr. aflastning fra renseanlægget i forbindelse med renovering af det biologiske rensetrin.

Mølleåværket skal renoveres for at nedsætte kvælstofudledningen, reducere CO2-udledningen med 80 tons om året samt øge kapaciteten af anlægget. Det vil også give bedre arbejdsmiljø for medarbejderne og reducere driftsomkostningerne.

Afgørelsen offentliggøres på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside, da tilladelsen vedrører et spildevandsforsyningsselskab omfattet af vandsektorloven.

Lyngby-Taarbæk Kommunes afgørelse inkl. bilag og klagevejledning kan ses nedenfor.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden den 23. juni 2021.

- Afgørelse om midlertidig udledningstilladelse

- Bilag 2, Ansøgning