Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Høring af Forslag til Tillæg 5, Virumgård, til Spildevandsplan 2014-2018

Forslag til Tillæg 5, Virumgård til Lyngby-Taarbæk Kommunes Spildevandsplan 2014-2018 er i offentlig høring i perioden den 28. august 2020 til den 23. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen har på møde den 27. august 2020 vedtaget at udsende Forslag til Tillæg 5, Virumgård til Lyngby-Taarbæk Kommunes Spildevandsplan 2014-2018 i offentlig høring i perioden den 28. august 2020 til den 23. oktober 2020.

Forslag til Tillæg 5, Virumgård fastlægger rammerne for hvorledes spildevand og regnvand i fremtiden håndteres og afledes fra området omkring Virumgård og Landbrugsmuseet.

Tillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering jf. § 8, stk.1 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er derfor gennemført en miljøvurdering og udarbejdet en miljørapport, som vedlægges tillægget.

Alle har ret til at komme med høringssvar til forslag til tillæg 5, Virumgård.

Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med indsigers navn, adresse og resumé af høringssvaret.

Send en mail til trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk eller skriv til Lyngby Rådhus, Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby.

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 23. oktober 2020.