Gå til hovedindhold
Du er her:

Høring af forslag til Varmeplan 2022-2030

Den 28. april vedtog Kommunalbestyrelsen at fremlægge forslag til en ny varmeplan i offentlig høring i 8 uger

Varmeplanen omhandler især en omfattende fjernvarmeudbygning.

Offentlig høring

Den offentlige høring løber fra den 6. maj 2022 til den 3. juli 2022.

Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, adresse og resume af høringssvaret.

Send en mail til varme@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby.