Gå til hovedindhold
Du er her:

Høring – Ole Steffens Vej 1 – ansøgning om badebro

Ansøgning om tilladelse til en badebro ud for Ole Steffens Vej 1 sendes hermed i høring den 9. april 2019

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget vedlagte ansøgning om tilladelse til at genetablere en badebro udfor Ole Steffens vej 1.

I henhold til Kystbeskyttelseslovens bekendtgørelse om bade- og bådebroer, har alle mulighed for – inden for 4 uger - at fremsende bemærkninger til ansøgningen.

Eventuelle bemærkninger til ansøgningen skal sendes til trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk senest onsdag den 8. maj 2019.

Kommunen træffer herefter afgørelse i sagen. Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Kystdirektoratet af modtageren af afgørelsen, en række interesseorganisationer og af enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen.