Gå til hovedindhold
Du er her:

Høring: To projektforslag for nedlæggelse af tre kraftvarmeanlæg i Fortunbyen

E.ON Danmark har fremsendt to projektforslag for nedlæggelse af i alt tre gasdrevne kraftvarmeanlæg i Fortunbyen.

Vestforbrænding har overtaget varmeforsyningen af bebyggelsen, og der er derfor ingen aftager til varme fra anlæggene.

Alle tre LKV-anlæg er fra 1993, og står overfor at skulle undergå større levetidsforlængende renoveringer, hvis driften skal opretholdes.

Med de aktuelle projektforslag nedlægges og bortskaffes de tre anlæg.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal træffe afgørelse om godkendelse af projektforslagene i henhold til bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen).

Eventuelle bemærkninger til projektforslagene skal være skriftlige og være modtaget af kommunen senest torsdag d. 23. maj 2019.

Bemærkninger kan sendes til varme@ltk.dk med angivelse af ”Underretning, Fortunen og Fortunen Øst” eller ”Underretning, Fortunen Midt”.

Projektforslag Fortunen Øst

Høringsbrev Fortunen Øst

Projektforslag Fortunen Midt

Høringsbrev Fortunen Midt