Gå til hovedindhold
Du er her:

Høring – Taarbæk Strandvej 22 – ansøgning om badebro

Ansøgning om tilladelse til en badebro ud for Taarbæk Strandvej 22 sendes hermed i høring den 9. april 2019

Ud for ejendommen Taarbæk Strandvej 22 er der i vinteren 2017/2018 etableret en badebro uden tilladelse. Kystdirektoratet har efterfølgende stadfæstet Lyngby-Taarbæk Kommunes afgørelse om afslag på retslig lovliggørelse af denne badebro.

Ejeren Af Taarbæk Strandvej 22 har nu fremsendt vedlagte ansøgning om retslig lovliggørelse af en ændret/reduceret badebro ud for ejendommen. Lyngby-Taarbæk Kommune sagsbehandler denne ansøgning som en ny ansøgning. 

I henhold til Kystbeskyttelseslovens bekendtgørelse om bade- og bådebroer, har alle mulighed for – inden for 4 uger - at fremsende bemærkninger til ansøgningen.

Eventuelle bemærkninger til ansøgningen skal sendes til trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk senest onsdag den 8. maj 2019.

Kommunen træffer herefter afgørelse i sagen. Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Kystdirektoratet af modtageren af afgørelsen, en række interesseorganisationer og af enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen.