Gå til hovedindhold
Du er her:

Høring – Taarbæk Strandvej 44C – ansøgning om badebro

Ansøgning om tilladelse til en badebro ud for Taarbæk Strandvej 44C sendes hermed i høring i 4 uger

Lyngby Taarbæk kommune har modtaget vedlagte ansøgning om tilladelse til, at etablere en ny badebro udfor Taarbæk Strandvej 44C.

I henhold til kystbeskyttelseslovens bekendtgørelse om bade- og bådebroer er der mulighed for - inden for 4 uger - at sende bemærkninger til ansøgningen.

Eventuelle bemærkninger til ansøgningen skal sendes til trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk senest onsdag den 12. juni 2019.

Kommunen træffer herefter afgørelse i sagen. Afgørelsen vil blive offentliggjort.

Afgørelsen vil inden 4 uger kunne påklages til Kystdirektoratet af bl.a. ansøger, en række interesseorganisationer og alle med væsentlig individuel interesse i sagen.