Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få overblik over teststeder i kommunen, vaccinationer m.m.

Du er her:

Hvordan synes du, fremtidens bæredygtige Lyngby-Taarbæk skal se ud?

Er du borger, virksomhed eller organisation? Så kom med dine bud på, hvad kommunens bæredygtighedsstrategi skal indeholde

Nu ligger der et udkast til en ny bæredygtighedsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune klar. Strategien og den tilhørende handlingskatalog henvender sig direkte til borgere, virksomheder, institutioner og foreninger, og skal samtidig danne grundlag for kommunens politiske prioriteter. Offentligheden inviteres nu til at komme med kommentarer eller forslag til ændringer/ tilføjelser til bæredygtighedsstrategien.

Forslaget til strategien er blevet udarbejdet af Opgaveudvalg for bæredygtighed, som er et midlertidigt rådgivende udvalg bestående af borgere og politikere.

I efteråret 2020 har både kommunens Teknik- og Miljøudvalg og Økonomiudvalget vendt tommelfingeren opad for bæredygtighedsstrategien. Nu sendes den i høring, så alle, som er engageret i bæredygtig omstilling og et fremtidigt mindre klimabelastende Lyngby-Taarbæk, kan kommentere. Alle bidrag er velkomne. Vi skal have dit input senest den 4. januar 2020.

En strategi med tre ben

Strategien fokuserer på tre hovedområder, der fylder meget i kommunens aftryk på klima og miljø:

  1. CO2, energi og transport
  2. Natur og klimatilpasning
  3. Ansvarligt forbrug

Fire principper for handling

Strategien udpeger også fire principper for handling, der viser hvordan vi i Lyngby-Taarbæk tror på, at vi kommer i retning af en bæredygtig omstilling i kommunen:

  1. Vi går foran
  2. Vi stiller krav
  3. Vi skaber rammer for fælles ejerskab
  4. Vi fremmer handlekraft

På den måde sætter vi retningen for en helhedsorienteret indsats, hvor vi ser bæredygtighed i en større sammenhæng og både bruger kommunens egne ressourcer - og engagerer og understøtter borgere, virksomheder, foreninger og andre aktørers arbejde for bæredygtighed.

Bæredygtighedsstrategien består af hoveddokumentet ”Sammen om et bæredygtig Lyngby-Taarbæk” og et tilhørende handlekatalog, som lister konkrete tiltag op. 

Billede af byhave

Sådan skriver du dit høringssvar

Bæredygtighedsstrategien lægger op til, at forandringen frem mod bæredygtighed skal skabes i samarbejde mellem borgere, virksomheder og organisationer i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Dette samarbejde håber vi kommer til at blive afspejlet i høringssvarene. Man er naturligvis også velkommen til at kommentere på kommunens rolle og ansvar i strategien.

Forslag til ændringer og forandringer må gerne være meget konkrete. Jo mere konkrete, jo lettere er det at indarbejde forslag i strategien.

Alle høringsforslag sendes videre til kommunens politikere i tematiseret og kommenteret form.

Invitation til at deltage i høringen bliver også sendt direkte til centrale interessenter.

Vi skal modtage dit høringssvar senest den 4. januar 2021.