Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Idéfase for miljøvurderingen (VVM) af projekt "Klimatilpasning af det centrale Lyngby"

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at høre borgere, forretningsdrivende, foreninger og andre interessenters ideer og forslag til emner for miljøvurderingen (VVM) af projektet "Klimatilpasning af det centrale Lyngby".

Under idéfasen fra den 14. september 2021 til d. 10. oktober 2021 kan du sende dine forslag og ideer til projektets miljøvurdering.

Informationsmøde d. 23. september 2021

Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning inviterer til informationsmøde om projektet ’Klimatilpasning af det centrale Lyngby’. Projektet har til formål at ruste den centrale del af Lyngby bedre mod oversvømmelser og nedbringe mængderne af urenset spildevand, der udledes til Mølleåen.

Informationsmødet afholdes som et led i projektets miljøkonsekvensvurderingsproces.

Læs mere om informationsmødet.

Det videre forløb

På baggrund af de idéer og forslag, der indkommer i idéfasen, beslutter Lyngby-Taarbæk Kommune, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde, hvorefter Lyngby-Taarbæk Forsyning kan igangsætte arbejdet med miljøvurderingen.

Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport – efterår 2021

Lyngby-Taarbæk Forsyning udfører miljøundersøgelser og sammenfatter resultaterne i en miljøkonsekvensrapport (VVM). Miljøkonsekvensrapporten skal derefter gennem en politisk behandling, inden den bliver sendt i offentlig høring. Denne proces følger reglerne i miljøvurderingsloven.

Offentlig høring

Den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten varer 8 uger, og i den periode kan borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede komme med bemærkninger til projektet og til miljøvurderingen. Der kan afholdes informationsmøder i denne periode, som vil blive annonceret i lokalpressen.

Politisk beslutning

Når høringsperioden er overstået, bliver høringssvarene samlet og behandlet, og projektet justeres måske som følge af dette. Herefter behandler politikerne i Lyngby-Taarbæk Kommune miljøkonsekvensrapporten og udsteder en tilladelse til projektet (VVM-tilladelse). Først når tilladelsen foreligger, kan anlægsarbejdet sættes i gang.

Klimatilpasning af det centrale Lyngby - luftfoto