Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få overblik over teststeder i kommunen, vaccinationer m.m.

Du er her:

Kongevejen 2 – Udledningstilladelse

Lyngby-Taarbæk Kommune har meddelt Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S tilladelse til udledning af spildevand fra Kongevejen 2, 2800 Kgs. Lyngby

Lyngby-Taarbæk Kommune har givet Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 til udledning af overløbsvand fra fælleskloak til Mølleåen.

En række af bygværker og bassiner langs Mølleåen på strækningen fra Lyngby Sø til Mølleåværket skal udbygges og/eller renoveres, både af hensyn til recipientbeskyttelse og af hensyn til arbejdsmiljø og naboforhold. Bygværket ved Sorgenfri Slot skal sløjfes.

Bygværket ved Sorgenfri Slot (Ly R12), som er en del af fællessystemet, sløjfes og ombygges til brønd med overløb.

Afgørelsen offentliggøres på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside, da tilladelsen vedrører et spildevandsforsyningsselskab omfattet af vandsektorloven.

Lyngby-Taarbæk Kommunes afgørelse inkl. bilag og klagevejledning kan ses nedenfor.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden den 31. maj 2021.