Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få information om isolationsophold i kommunen, vaccinationer og kørsel, teststeder med mere.

Du er her:

Landzonetilladelse til menighedshus ved Taarbæk Kirke

Efter lov om Planlægning § 35, stk. 1 har Lyngby-Taarbæk Kommune meddelt tilladelse til opførelse af ca. 135 m2 menighedshus i 1 etage på ejendommen Edelslundsvej 10.

Ejendommen ligger i kommuneplanens rammeområde 8.7.50, som udlægger området til offentlige formål med anvendelse som kirke og kirkegård.

Tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan ses her og sagens øvrige akter (sags nr. 02.00.00-P21-287-20) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag via mail byggesag@ltk.dk.