Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få information om fx isolationshold i kommunen, vaccine og kørsel, teststeder med mere.

Du er her:

Offentliggørelse af nedlæggelse af vejareal ud for Lyngby Torv 3 - 11

Der er i 2017 ansøgt om at nedlægge og købe del af vejareal i forbindelse med en renovering af eksisterende karnapper, der er placeret ud over vejareal, på ejendommen Lyngby Torv 3 – 11 på op 13 -25 cm. De eksisterende karnapper går ud over vejareal på op til 26 cm.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 22.6.2017 truffet foreløbig beslutning om nedlæggelse af ca. 15,2 m2 offentligt vejareal med henblik på at sælge arealet til den tilgrænsende ejer. Efter endt høring har vejmyndigheden truffet beslutning 4.12.2017 om nedlæggelse af vejarealet.

På grund af en justering af facadetegningerne er der nu ansøgt om nedlæggelse og køb af yderligere 7 m2 vejareal langs facaden af Lyngby Torv 3 – 11. Der er ansøgt om nyt vejskel som en ret linje foran de eksisterende karnapper.

Der er således tale om en justering af arealet i forhold til tidligere beslutning.

Se mere info i nedenstående bilag:

Ønsker du, at vejen eller dele af denne skal opretholdes som privat skal din begæring herom være Lyngby-Taarbæk Kommune i hænde senest den 1.2.2021.

Begæring sendes til:

Lyngby-Taarbæk Kommune,
Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed
Trafik og Mobilitet
Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby

Eller E-mail: trafikmobilitet@ltk.dk

Mærk din afsendelse med ”Lyngby Torv 3 - 11 - nedlæggelse af offentlig vej”