Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus i Lyngby-Taarbæk Kommune

Få svar på spørgsmål om Coronavirus/COVID-19, om isolationshold i kommunen, hvad du skal gøre, hvis du har symptomer eller har været i nær kontakt med en smittet.

Du er her:

Takster for vand og spildevand 2020 er godkendt

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget ansøgning om godkendelse af takster for vand og spildevand for 2020

Kommunalbestyrelsen har ved mødet den 19. december 2019 besluttet at godkende takster for vand og spildevand 2020 for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.

Taksterne fremgår af nedenstående tabel:

Takster for vand og spildevand 2020

Kr/m3

Vandafgift

13,48

Statsafgift (grøn afgift)

6,18

Drikkevandsbidrag (statslig afgift)

0,19

Vandafledningsafgift

23,65

Moms

10,88

Samlet vandafgift mm. pr. m3 inkl. moms

54,38

Vandafledningsafgiften er differentieret efter forbrug for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår.

Vandafledningsafgift for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår

Kr/m3

Vandafledningsafgift < 500 m3 ekskl. moms

23,65

Vandafledningsafgift 501-20.000 m3 ekskl. moms

18,92

Vandafledningsafgift >20.000 m3 ekskl. moms

9,46

Lyngby-Taarbæk Kommune godkender takster for vand og spildevand for 2020 for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S efter § 53 stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 (Vandforsyningsloven) og § 3 i lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (Betalingsloven).

Afgørelsen kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Afgørelsen kan ses nedenfor og sagens øvrige akter (sags nr. 13.00.00-S29-3-19) kan rekvireres  på trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk