Gå til hovedindhold
Du er her:

Tilladelse til badebro ud for Taarbæk Strandvej 44C

Lyngby-Taarbæk Kommune har truffet afgørelse om, at give tilladelse til en  badebro ud for Taarbæk Strandvej 44C

Badebroen erstatter en tidligere badebro på stedet. Den nye badebro er 25 meter lang og 1,5 meter bred. For enden af badebroen er der en trappe. Badebroen udføres som en åben pælekonstruktion i hårdttræ med et brodæk som er ca. 1,4 meter over daglig vande.

Afgørelsen vil inden 4 uger kunne påklages til Kystdirektoratet af bl.a. ansøger, en række interesseorganisationer og alle der må antages, at have en væsentlig individuel interesse i sagen.

Eventuel klage over afgørelsen skal sendes til trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk senest onsdag den 24. juli 2019.