Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Tilladelse til vandindvinding fra Dyrehavegaard Kildeplads

Lyngby-Taarbæk Kommune har meddelt tilladelse efter vandforsyningsloven til, at Lyngby-Taarbæk Forsyning etablerer en ny kildeplads på Dyrehavegaards Jorde med en indvinding på op til 700.000 m3/år grundvand.

Tilladelsen vedrører etablering af en ny kildeplads til indvinding af drikkevand. Kildepladsen etableres på Dyrehavegaards Jorde og vil kunne indvinde op til 700.000 m3/år grundvand.

Tilladelsen er meddelt i henhold til vandforsyningslovens § 20. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jævnfør klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelsen kan ses nedenfor, og sagens øvrige akter (sags nr. 13.02.01-P19-5-19) kan rekvireres på trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk eller ses hos Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed ved henvendelse i Fællessekretariatet, Rådhuset, 4. sal.