Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få information om isolationsophold i kommunen, vaccinationer og kørsel, teststeder med mere.

Du er her:

Vedtaget - Lokalplan 272 for Ørholm nord

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt lokalplan 272 for Ørholm nord den 27. januar 2021

Her kan du læse lokalplan 272.

Offentliggjort den 3. februar 2021.

Du kan finde kommunalbestyrelsens behandling af sagen her - under pkt 15.

I forbindelse med den endelige vedtagelse har kommunalbestyrelsen foretaget enkelte ændringer, jf. planlovens § 27 stk. 2. I lokalplanens bestemmelser og kortbilag er følgende ændret efter forudgående fornyet høring: 

  • Lokalplanens pkt. 3.4. ændres til: Der kan inden for delområde 1 opføres eller indrettes institutioner til børn og unge samt tekniske anlæg, hvis kommunalbestyrelsen skønner det nødvendigt. Der kan inden for delområde 2 indrettes tekniske anlæg forudsat, at det ikke forringer områdets grønne og rekreative karakter. Anlæggene forudsætter kommunalbestyrelsens godkendelse. Eksisterende institution på Nymøllevej 38 kan fortsætte sin anvendelse
  • Lokalplanens pkt. 6.1.2 udgår.
  • Egetræ på Kulsviervej 145 udpeges som bevaringsværdigt.
  • Islandsvej 16A udpeges ikke som bevaringsværdigt.
  • Bilag 3 tilføjes de offentlige stier, som er i området, og der henvises til kortbilaget i lokalplanens pkt. 5.
  • Lokalplanens pkt. 8.2 præciseres, så det er tydeligere, at hegning mod grønne områder også skal være levende hegn. 

Der foretages desuden redaktionelle rettelser.

Vedtagelsen af lokalplanen betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her.