Gå til hovedindhold
Du er her:

Om udvalget

Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver og tilbud på kultur- og fritidsområdet, turismeområdet og frivillighedsområdet.

Herudover udarbejder udvalget forslag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om budget for udvalgets område samt visioner, strategier, planer og politikker, herunder mål inden for udvalgets område og navngivning af veje, pladser mv.

Udvalgets medlemmer

 1. Casper Strunge (C), formand
 2. Christian Winther (C), næstformand
 3. John Tefke (C)
 4. Dorthe la Cour (C)
 5. Bodil Kornbek (A)
 6. Cecilie Lindahl (B)
 7. Karen Marie Pagh Nielsen (F)

Yderligere om Kultur- og Fritidsudvalget

 • Se kapitel V - § 17 i Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune

  Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver og til- bud på kultur- og fritidsområdet, turismeområdet, frivillighedsområdet, herunder

  1. Kulturinstitutioner, herunder Stadsbiblioteket, Sophienholm mv.
  2. Lokalhistorisk arkiv og formidling inden for lokalhistorie, kulturarv samt byg- ningskultur og -bevaring
  3. Kulturaktiviteter, herunder arrangementer, koncerter, teater mv.
  4. Kulturfonden, herunder indkøb af kunst, tilskud til kulturelle aktiviteter mv.
  5. Tilskud til kulturelle foreninger
  6. Folkeoplysning, herunder folkeoplysningspolitikken, voksenundervisning, til- skud til folkeoplysende foreninger, lokaler, samt planer og øvrige aktiviteter mv.
  7. Idrætsaktiviteter, herunder arrangementer og stævner,
  8. Udnyttelse og udvikling af faciliteter på idræts-, folkeoplysnings- og kulturom- rådet
  9. Fritidsaktiviteter, herunder sommerferieaktiviteter
  10. Turisme,
  11. Frivillig indsats og frivilligt socialt arbejde, herunder frivillighedscentereret,
  12. Kulturelle arrangementer i forbindelse med integrationsindsatsen

  Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om:

  1. Budget for udvalgets område
  2. Visioner, strategier, planer og politikker, herunder mål inden for udvalgets område
  3. Navngivning af veje, pladser mv.