Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus - Nødberedskab / Emergency response

Borgerservice har åbent på telefonen inden for normal åbningstid. Via link finder du information for kommunens øvrige områder og muligheder for kontakt til dem.

Du er her:

Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget varetager blandt andet forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende voksne

Om udvalget

Social- og Sundhedsudvalget består af 7 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende voksne.

Herudover udarbejder udvalget forslag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om planer og politikker, herunder mål, inden for udvalgets område. Rammeaftaler og kvalitetsstandarder.

Udvalgets medlemmer

 1. Bodil Kornbek (A), formand
 2. Dorthe la Cour (C), næstformand
 3. Karsten Lomholt (C)
 4. Karsten Andersen (C)
 5. Silas Mudoh (A)
 6. Søren P. Rasmussen (V)
 7. Hanne Agersnap (F)

Yderligere om Social- og Sundhedsudvalget

 • Se kapitel V - § 17 i Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune

  Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

  • Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende voksne, herunder
   • Myndighedsfunktion
   • Praktisk bistand, personlig pleje og sygepleje
   • Borger- og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse
   • Omsorgsudgifter og forebyggende aktiviteter i øvrigt for ældre
   • Genoptræning og vedligeholdende træning
   • Tekniske og personlige hjælpemidler
   • Institutioner på ældreområdet
   • Institutioner på handicap-, og socialpsykiatriske, kvindekrisecentre og forsorgsinstitutioner
   • Midlertidige pladser på ældreområdet
   • Akutområdet (ældre- og socialpsykiatriområdet)
   • Samarbejde med private og selvejende institutioner
   • Voksen- og handicaprådgivning
   • Frivilligt socialt arbejde
   • Social boliganvisning og beboerindskud
   • Den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter, herunder betaling for færdigbehandlede
  • Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager via Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om:
   • Budget for udvalgets område Side 9/11
   • Planer og politikker, herunder mål inden for udvalgets område
   • Rammeaftaler
   • Kvalitetsstandarder