Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Der er gennemført Kommunal- og Regionsrådsvalg tirsdag den 16. november 2021

Følg med i stemmeoptællingen og se også tidligere valgresultater på KMDvalg.dk.

""

Afgivelse af brevstemmer, skift af afstemningssted og kørsel til afstemningsstederne

 • Afgivelse af brevstemme i Borgerservice

  Fra den 5. oktober og frem til fredag den 12. november 2021 kan der afgives brevstemme til begge valg i enhver kommune i landet – uanset en vælgers bopæl.

  I Lyngby-Taarbæk Kommune kan der afgives stemme i Borgerservice i Administrationsbygningen, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby.

  I Borgerservice opslås mandag den 18. oktober 2021 eller snarest derefter de godkendte kandidatlister, listernes bogstavsbetegnelser, kandidaternes navne samt anmeldte listeforbund og valgforbund vedr. både kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget.

  Der skal mødes personligt op og medbringes legitimation i form af f.eks. pas eller sundhedskort.

  Når der afgives brevstemme, foregår det således: Der udleveres en blank stemmeseddel, hvor vælgeren kan skrive partiets navn eller bogstavsbetegnelse samt evt. navn på en bestemt kandidat, som er opstillet.

  Borgerservices åbningstider er mandage kl. 10.30 - 15.00, tirsdage og onsdage kl. 09.30 - 15.00, torsdage kl. 09.30 - 17.30 og fredage kl. 09.00 - 13.30.

  Ekstraordinært åbent for brevstemmer i Borgerservice

  Herudover har Borgerservice ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivelse.

  • Lørdag den 30. oktober 2021 åbent kl. 10.00-14.00
  • Lørdag den 6. november 2021 åbent kl. 10.00-14.00
  • Torsdag den 11. november 2021 åbent til klokken 20.00
  • Fredag den 12. november 2021 åbent til klokken 20.00
 • Ansøgning om at kunne afgive brevstemme i hjemmet

  Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen kan søge om at kunne brevstemme i hjemmet.

  Anmodning om at kunne brevstemme i hjemmet skal ske på en særlig formular, som fra den 19. oktober kan fås ved henvendelse til Borgerservice, via kommunens hjemmeside eller rekvireres pr. tlf. 45 97 30 00.

  Formularen kan også fås via hjemmehjælperne. Formularen skal afleveres til Borgerservice senest torsdag den 4. november 2021 kl. 18.00.

  Brevstemme i hjemmet finder sted onsdag den 10. november 2021. Efter forudgående besked vil en tilforordnet vælger og en af kommunens ansatte aflægge besøg i hjemmet for at gennemføre stemmeafgivningen.

  Vælgere, der på valgdagen er i stand til at møde frem på afstemningsstedet, men som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan indfinde sig i selve afstemningslokalet, kan afgive stemme uden for afstemningslokalet.

 • Brevstemmeafgivelse på plejecentre mv.

  Vælgere, der bor på plejecentre, særlige plejehjem, beskyttede boliger og ældreboliger der drives efter reglerne i lov om social service og boliglovgivningen, kan brevstemme i institutionerne enten tirsdag den 9. november eller onsdag den 10. november 2021. Der henvises til opslag om tid og sted på de enkelte plejecentre/plejehjem mv.

  Vælgere der er indlagt på et sygehus, kan afgive brevstemme på sygehuset.

 • Ansøgning om skift af afstemningssted

  Fra tirsdag den 26. oktober og frem til mandag den 8. november 2021 kl. 12.00 kan vælgere med handicap eller nedsat førlighed indgive ansøgning i sin bopælskommune om at afgive stemme på et andet afstemningssted i kommunen end det, der ellers vil være opført på valgkortet.

  Ansøgningsskema udleveres ved henvendelse til Borgerservice eller rekvireres via vores omstilling på 45 97 30 00.

 • Kørsel af folke- og førtidspensionister m.v. til afstemningsstederne på valgdagen

  Gangbesværede eller svagelige pensionister, der modtager pension i henhold til den sociale pensionslov, kan på valgdagen den 16. november 2021 uden betaling blive transporteret til og fra afstemningsstedet. Kørslen foregår fortrinsvis om formiddagen.

  Henvendelse om sådan kørsel rettes til Sundhed og Omsorg, Sekretariatet på tlf. 24 91 50 89 eller via e-mail til sundhedomsorg@ltk.dk senest den 9. november 2021.

  Beboere på plejecentre, i beskyttede boliger og ældreboliger, som er tilknyttet plejecentre, og som er interesseret i sådan transport, kan rette henvendelse herom til centrets ledelse.