Gå til hovedindhold
Du er her:

Udlandsdanskeres valgret

For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten

For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du uden videre, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og senest på 7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget.

Hvis du flytter til udlandet, Færøerne eller Grønland og i forbindelse hermed bliver registreret som udrejst i CPR eller med en adresse i Grønland, kan du kun optages på valglisten, hvis du tilhører en af de følgende persongrupper, der uanset opholdet i udlandet, på Færøerne eller i Grønland anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

For at kunne nå at stemme til et valg i Danmark skal din ansøgning være færdig behandlet senest 7 dage før valgdagen. Det kan tage tid at behandle din ansøgning, så du bør indsende din ansøgning i god tid inden næste valg.

Du kan læse mere om, hvem der kan optages på valglisten, og hvordan du gør på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside. Her kan du også finde ansøgningsskemaerne til at søge om optagelse.