Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Valg til Seniorrådet 2021

Valget foregår i perioden den 1.-20. december 2021

Seniorrådsvalget 2021 - valg-året til Seniorrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune, perioden 2022-2025

 • Valg af medlemmer og suppleanter

  Der skal vælges 9 medlemmer til Seniorrådet, og medlemmerne vælges for en 4-årig periode.

  Seniorrådet vælger selv en formand og en næstformand blandt Seniorrådets medlemmer. De 9 kandidater, som opnår flest stemmer, bliver valgt, og de øvrige kandidater bliver suppleanter i rækkefølge efter stemmetal.

 • Kandidater til seniorrådsvalget 2021

  12 kandidater opstiller til valget.

  Følgende kandidater er godkendt som opstillingsberettigede til valget:

  1. Bent Midstrup
  2. Claus Colding-Jørgensen
  3. Dorthe la Cour
  4. Hans Fjelsted
  5. Henrik Brade Johansen
  6. Inge-Merete Sams
  7. Jon Sundbo
  8. Jørgen Ortmann
  9. Jørn Gettermann
  10. Kim Rasmussen
  11. Lis Buchwald Olsen
  12. Palle Vestberg

  Læs deres præsentation af sig selv her.

 • Hvem kan stemme til Seniorrådsvalget?

  Alle borgere, der har fast bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune og er fyldt 60 år senest den 20. december 2021, er stemmeberettigede til Seniorrådsvalget.

 • Sådan afholdes Seniorrådsvalget

  Valget afholdes i perioden 1. december kl. 00.01 til 20. december kl. 11.59.

  Valget afholdes som brevstemmevalg og gennemføres som udgangspunkt digitalt via e-boks.

  Alle stemmeberettigede vil få tilsendt valgkode samt valgmateriale enten digitalt eller med post. Materialet indeholder nærmere vejledning om stemmeafgivelse.

  Du kan kun afgive én stemme. Stemmeafgivelse er personlig, og må ikke overlades til andre.

 • Valgplakat for Seniorrådsvalg 2021

  Teksten på valgplakaten

  • Seniorrådsvalg 2021
  • Har du lyst, tid og energi til at gøre en forskel? Og få indflydelse på det gode seniorliv i Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Har du fx interesse i følgende områder: sundhed, boligpolitk, velfærd, hjemmehjælp og plejehjem, miljø, trafik og digitalisering.
  • Er du over 60 år eller fylder du 60 år senest den 20. december 2021, så er det nu du skal gribe muligheden.
  • Meld dig som kandidat og vær med til at skabe den Lyngby-Taarbæk Kommune, du kunne ønske dig - for dig selv og dine medborgere for den næste 4-årige periode.
  • Du kan læse mere om Seniorrådets arbejde på kommunen hjemmeside og i pjecen "Information til seniorer i Lyngby-Taarbæk Kommune". På kommunens hjemmeside finde rdu også information om regler og hvordan du stiller op som kandidat til Seniorrådet.

  ""
  Valgplakat for Seniorrådet 2021

Hvad laver et Seniorråd?

 • er valgt af Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere, der er 60 år og derover
 • er et folkevalgt råd og ikke en pensionistorganisation
 • er partipolitisk neutral og er uafhængig af alle organisationer
 • behandler ikke sager for enkeltpersoner
 • har tavshedspligt om kommunens interne sager

Seniorrådets overordnede opgaver

 • medvirker aktivt i udformningen af Lyngby-Taarbæk Kommunes ældrepolitik, da Seniorrådet skal høres i alle politiske forslag, der har betydning for ældre
 • varetager ældre borgeres interesser i Lyngby-Taarbæk Kommune.
 • formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører ældre borgere.
 • formidler viden til politikere og forvaltning om ældres vilkår i kommunen
 • rådgiver og styrker politikernes beslutningsgrundlag
 • deltager i høringer og dialogmøder