Gå til hovedindhold
Du er her:

Danskuddannelse til voksne

Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder danskundervisning til voksne udlændinge, der har folkeregisteradresse i kommunen. 

Værd at vide om danskuddannelse for voksne

 • Flygtninge og familiesammenførte

  Er du flygtning eller har du ophold som familiesammenført indgår danskundervisningen som et led i dit integrationsprogram. 

  Som flygtning eller familiesammenført betegnes du som integrationskursist (I-kursist).

  Danskuddannelse kan gennemsnitligt maksimalt udgøre 15 timer pr. uge beregnet inden for det igangværende modul.

  Den samlede uddannelsesperiode for I-kursister kan maksimalt vare op til 5 år.

 • Andre udlændinge

  Som selvforsørgerkursist (S-kursist) henvises du til danskuddannelse som led i et introduktionsforløb.

  Er du EU borger, eller har du ophold i Danmark på grund af studie eller arbejde, indgår danskundervisning i et introduktionsforløb.

  Danskuddannelse for S-kursister, kan gennemsnitligt maksimalt udgøre 15 timer pr. uge beregnet inden for det igangværende modul.

  For S-kursister kan den samlede uddannelsesperiode maksimalt vare 3,5 år inden for en periode på 5 år.

 • Valg af sprogcenter

  Du bestemmer selv hvilket sprogcenter, du vil gå på. Sprogcentret indplacerer dig på den relevante danskuddannelse afhængig af din skolebaggrund.

  Hvis du modtager forsørgelse (økonomisk hjælp) fra kommunen, er det kommunen, der beslutter hvilket sprogcenter, du kan gå på. Lyngby-Taarbæk Kommune har driftsaftale med Speak – School of Danish, som har lokaler centralt i kommunen.

 • Økonomi

  Danskuddannelse er som udgangspunkt gratis, dog skal S-kursister selv betale en andel på 2.000 kr. pr. modul (au-pair personer der kommer fra et land udenfor EU og EØS er undtaget). Beløbet refunderes ikke. Derudover gælder for S-kursister, at der skal betales et depositum på 1.250 kr., som refunderes når:  

  • du har bestået modultesten for det modul, du er henvist til
  • du har bestået den afsluttende prøve for danskuddannelse
  • du ikke længere er berettiget til danskuddannelse eller
  • du ønsker at ophøre med danskuddannelsen - eller holde pause efter endt modul

  Du skal selv anmode sprogskolen om udbetaling af depositum.