Gå til hovedindhold
Du er her:

Der gælder forskellige regler i forhold til om du er medlem af en a-kasse og berettiget dagpenge eller du søger om anden form for offentlig forsørgelse. 

Hvis du ønsker at søge kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse er det vigtigt, at du møder personligt op i Borgerservice for at melde dig ledig. Du skal henvende dig på din 1. ledighedsdag. Når du har henvendt dig personligt i Borgerservice, vil jobcentret indkalde dig til visitationssamtale.

 • Hvis du er medlem af en a-kasse

  Kontakt din a-kasse og hør om du opfylder betingelserne for at få dagpenge.

  På din første ledighedsdag skal du melde dig ledig på jobnet.dk.

  Husk også at melde dig ledig i din a-kasse. Det gør du ved at udfylde en ledighedserklæring.

  Først når du er tilmeldt jobnet.dk og du har meldt dig ledig i din a-kasse, kan du få udbetalt dagpenge fra din a-kasse.

  Senest 2 uger efter, at du har tilmeldt dig ledig, skal du lægge et CV ind på jobnet.dk. Du kan få hjælp til dette i Jobcenter Lyngby-Taarbæk.

 • Hvis du vil søge hjælp til forsørgelse - enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp

  Når du bliver ledig skal du møde personligt op i Borgerservice for at melde dig ledig. Du skal henvende dig på din 1. ledighedsdag. Når du har henvendt dig personligt i Borgerservice, vil jobcentret indkalde dig til visitationssamtale den efterfølgende torsdag i tidsrummet 9:30 til 11:00.

  Du har pligt til at møde til denne samtale, hvis du fortsat skal modtage forsørgelse. Du skal inden visitationssamtale sørge for at søge om kontanthjælp/uddannelseshjælp på borger.dk

  Til visitationssamtalen sker der følgende:

  • Du bliver informeret om jobnet, CV og selvbook
  • Du bliver oplyst om dine rettigheder og pligter
  • Du bliver informeret om at du er jobparat, aktivitetsparat eller uddannelsesparat
  • Der bliver, sammen med dig, lagt en beskæftigelsesrettet plan, ”Min plan”, som beskriver hvad der skal til for, at du kan komme i selvforsørgelse

  Dit forløb i jobcentret Som modtager af kontanthjælp vil du under kontaktforløbet have individuelle jobsamtaler med fokus på konkrete job og jobsøgning. Efter 6 måneders ledighed, kan du fremadrettet selv vælge, om jobsamtalerne skal ske ved personligt fremmøde, telefonisk eller digitalt. Jobcentret kan dog stadig indkalde dig til personlig samtale, hvis de vurderer behovet for det.

  Når du skal søge om kontanthjælp på borger.dk

  Når du skal søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp på borger.dk, er der en række oplysninger som du skal have klar og som du skal vedlægge ansøgningen.

  • Du skal huske følgende:
  • Opsigelse eller bekræftelse på, at du er opsagt.
  • Afgørelse, hvis dine dagpenge er stoppet.
  • Dokumentation på, at du er stoppet din skolegang.
  • Hvis du er gravid og under 25 år, kopi af vandrejournalen.
  • Hvis du igennem længere tid ikke har haft nogen indkomst skal du skrive dette i din ansøgning samt hvad du så har levet af.
  • En oversigt over alle dine bankkonti. Den kan du hente via netbank, eller få ved at henvende dig i banken. Husk, at du kan være tilknyttet flere banker. Det er vigtigt, at vi kan kæde transaktioner sammen med kontonummeret. Derfor er skærmbilleder fra mobiltelefoner ikke fyldestgørende.
  • En kontoudskrift fra ansøgningstidspunktet og 3 måneder tilbage. Du skal komme med udskrift på samtlige af dine konti, og hvis du er gift, skal du også komme med din ægtefælles konti samt eventuelle fælles konti.
  • Dokumentation for dine eller jeres faste boligudgifter. Det vil sige husleje, vand, varme og el. Ofte kan du nøjes med at give en kopi af en udskrift fra betalingsservice.
  • Hvis du har en børneopsparing skal du dokumentere dette. Du skal også have et brev fra banken om hvornår pengene kan hæves.
  • Hvis du har bil eller motorcykel, skal du indhente en vurdering af den aktuelle salgsværdi fra en autoriseret forhandler/værksted med stempel og underskrift. Er der eventuel restgæld i bilen skal denne også dokumenteres
  • Har du, eller er du medejer af en ejerbolig (herunder sommerhus, kolonihavehus etc.), skal du indhente en ejendomsvurdering hos Skat.
  • Har du aktier, obligationer eller andre værdipapirer skal du dokumentere disse.
  • Har du en kapitalpension eller en arbejdsmarkedspension skal du dokumentere disse. Du kan se en oversigt over dine pensionsforhold på www.pensionsinfo.dk Du skal vedhæfte et print eller en pdf-fil fra ”dine aftaler”. Du skal undersøge om din eller din ægtefælles pension kan hæves. Du skal også vedlægge denne dokumentation

  En ansøgning om kontanthjælp skal behandles inden 10 hverdage fra din henvendelse i Borgerservice. Det er ikke alle punkter på listen, der relevante for alle, men vi kan ikke vurdere om du er berettiget til hjælp uden den fornødne dokumentation. Har vi ikke den fornødne dokumentation, risikerer du derfor, at vi træffer afgørelse på det foreliggende grundlag.

  Har du spørgsmål til dokumentationskravet kan du ringe på tlf. nr. 45 97 30 21.

Modtag post fra kommunen i din e-Boks

Lyngby-Taarbæk kommune ønsker, at alle breve - herunder meddelelser og indkaldelser til samtaler - sendes elektronisk til kommunens borgere.

Vi opfordrer derfor til, at du accepterer at modtage post fra kommunen i din e-boks. Samtidig gør vi opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at tjekke din elektroniske postkasse (e-boks). I den forbindelse skal du være opmærksom på, at indkaldelser til samtaler for ledige og sygemeldte samt afgørelser om berettigelse - herunder offentlig forsørgelse - også kan tilgå denne postkasse, hvis du har accepteret dette.