Gå til hovedindhold
Du er her:

Ledig - hvad gør jeg?

Find ud af hvordan du melder dig ledig, og hvilke muligheder og regler der gælder for dig.

Der gælder forskellige regler i forhold til om du er medlem af en a-kasse og berettiget til dagpenge, eller om du søger om en anden form for offentlig forsørgelse.

Hvis du er ledig og ikke har ret til dagpenge, skal du på din første ledighedsdag møde personligt op på Jobcenteret beliggende på Lyngby Hovedgade 94 mellem kl. 12:30 og 14:00, fredage mellem 10:00 – 11:00. 

Du skal henvende dig på 2. sal. Når du møder, skal du trække et nummer i standeren, hvorefter du vil blive indkaldt til en personlig visitationssamtale. Såfremt du møder indenfor den sidste halve time af tidsrummet, kan vi ikke garantere dig en samtale samme dag. I så faldt vil vi registrere din henvendelse og give dig en ny tid til samtale.

Husk, at du også skal ansøge om forsørgelse på Borger.dk

 • Hvis du er medlem af en a-kasse

  Hvis du er medlem af en a-kasse, skal du kontakte din a-kasse og høre, om du opfylder betingelserne for at få dagpenge.

  På din første ledighedsdag skal du melde dig ledig på jobnet.dk.

  Husk også at melde dig ledig i din a-kasse. Det gør du ved at udfylde en ledighedserklæring.

  Først, når du er tilmeldt jobnet.dk og du har meldt dig ledig i din a-kasse, kan du få udbetalt dagpenge fra din a-kasse.

  Fra januar 2024 er det din a-kasse, der har ansvaret for dit kontaktforløb de første 3 måneder af din ledighedsperiode. Det betyder, at du i første omgang ikke skal kontakte Jobcentret, men alene din a-kasse. 

 • Visitastionssamtale og ansøgning om forsørgelse på borger.dk

  Til visitationssamtalen sker der følgende:

  • Du bliver informeret om jobnet, CV og selvbook
  • Du bliver oplyst om dine rettigheder og pligter
  • Du bliver informeret om at du er jobparat, aktivitetsparat eller uddannelsesparat
  • Der bliver, sammen med dig, lagt en beskæftigelsesrettet plan, ”Min plan”, som beskriver hvad der skal til for, at du kan komme i selvforsørgelse

  Dit forløb i jobcentret er med fokus på konkrete job og jobsøgning. Du skal derfor gøre dig nogle overvejelser i forhold til hvordan du kan komme ud på arbejdsmarkedet.

  Din første samtale med jobcentret skal ske ved personligt fremmøde. Du kan herefter selv vælge om samtalerne skal ske ved personligt fremmøde, personligt digitalt eller telefonisk. Hvis jobcentret vurderer at du skal ind til en personlig samtale, kan du ikke vælge anden samtaleform. 

  Når du skal søge om forsørgelse på borger.dk

  Når du skal søge om forsørgelse på borger.dk, er der en række oplysninger som du skal have klar og som du skal vedlægge ansøgningen. Har du spørgsmål til dokumentationskravet kan du ringe på tlf. nr. 45 97 30 21.

  Du skal huske følgende:

  • Opsigelse eller bekræftelse på, at du er opsagt.
  • Afgørelse, hvis dine dagpenge er stoppet.
  • Dokumentation på, at du er stoppet din skolegang.
  • Hvis du er gravid og under 25 år, kopi af vandrejournalen.
  • Hvis du igennem længere tid ikke har haft nogen indkomst skal du skrive dette i din ansøgning samt hvad du så har levet af.
  • En oversigt over alle dine bankkonti. Den kan du hente via netbank, eller få ved at henvende dig i banken. Husk, at du kan være tilknyttet flere banker. 
  • Kontoudskrifter fra ansøgningstidspunktet og 3 måneder tilbage. Du skal komme med udskrift på samtlige af dine konti, og hvis du er gift, skal du også komme med din ægtefælles konti samt eventuelle fælles konti. Det er vigtigt, at vi kan kæde transaktioner sammen med kontonummeret. Derfor er skærmbilleder fra mobiltelefoner eller Excel ark ikke fyldestgørende. Vi skal have det i et ikke rediger bart format, eksempelvis pdf. filer.
  • Dokumentation for dine eller jeres faste boligudgifter. Det vil sige husleje, vand, varme og el. Ofte kan du nøjes med at give en kopi af en udskrift fra betalingsservice.
  • Hvis du har en børneopsparing skal du dokumentere dette. Du skal også have et brev fra banken om hvornår pengene kan hæves.
  • Hvis du har bil eller andre køretøjer skal du indhente en vurdering af den aktuelle salgsværdi. Er der eventuel restgæld i bilen skal denne også dokumenteres.
  • Har du, eller er du medejer af en ejerbolig (herunder sommerhus, kolonihavehus etc.), skal du indhente en ejendomsvurdering hos Skat.
  • Har du aktier, obligationer eller andre værdipapirer skal du dokumentere disse.
  • Har du en kapitalpension, en aldersopsparing eller en arbejdsmarkedspension skal du dokumentere disse. Du kan se en oversigt over dine pensionsforhold på www.pensionsinfo.dk Du skal vedhæfte et print eller en pdf-fil fra ”dine aftaler”. Du skal undersøge om din eller din ægtefælles pension kan hæves. Du skal også vedlægge denne dokumentation

  En ansøgning om forsørgelse skal behandles inden 10 hverdage fra din henvendelse i Jobcenteret. Det er ikke alle punkter på listen, der er relevante for alle, men vi kan ikke vurdere om du er berettiget til hjælp uden den fornødne dokumentation. Har vi ikke den fornødne dokumentation, risikerer du derfor, at vi træffer afgørelse på det foreliggende grundlag. Det kan betyde, at du vil få afslag.

Modtag post fra kommunen i din e-Boks

Lyngby-Taarbæk kommune ønsker, at alle breve - herunder meddelelser og indkaldelser til samtaler - sendes elektronisk til kommunens borgere.

Vi opfordrer derfor til, at du accepterer at modtage post fra kommunen i din e-boks. Samtidig gør vi opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at tjekke din elektroniske postkasse (e-boks). I den forbindelse skal du være opmærksom på, at indkaldelser til samtaler for ledige og sygemeldte samt afgørelser om berettigelse - herunder offentlig forsørgelse - også kan tilgå denne postkasse, hvis du har accepteret dette.