Gå til hovedindhold
Du er her:

Om kommunen

Få overblik over kommunens organisering, regnskaber og budgetter, læs om aktindsigt og hvordan vi behandler dine persondata samt om cookies på vores hjemmesider

Den administrative organisering

Lyngby-Taarbæk Kommunes organisation består af en direktion med én kommunaldirektør og tre direktører, ti centre fordelt med fem hovedsageligt tværgående centre og fem borgerrettede centre og en række decentrale institutioner og enheder.

Vores kerneopgave

Organisationen ledes af direktionen og koordineres i en koncernchefgruppe bestående af de fire direktører og ti centerchefer. Organisationen arbejder ud fra kommunens samlede kerneopgave, nemlig at vi sammen med borgere og virksomheder skaber rammer for, at borgerne kan leve et godt og aktivt liv, og styres via en fælles koncernstrategi og årsaftaler for alle centre og decentrale institutioner.

Ansvarsområder

Hent organisationsoversigten, som giver et overblik over organisationen, herunder direktionens og centrenes opgaver, ansvarsområder, decentrale organisationer og centrenes tilknytning til de politiske udvalg.

Grafik: Forsiden af pjecen Organisationsoversigt - April 2019
Forside - Organisationsoversigt - April 2019