Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Den administrative organisering

Lyngby-Taarbæk Kommunes organisation består af en direktion med én kommunaldirektør og tre direktører, ti centre fordelt med fem hovedsageligt tværgående centre og fem borgerrettede centre og en række decentrale institutioner og enheder.

Vores kerneopgave

Organisationen ledes af direktionen og koordineres i en koncernchefgruppe bestående af de fire direktører og ti centerchefer. Organisationen arbejder ud fra kommunens samlede kerneopgave, nemlig at vi sammen med borgere og virksomheder skaber rammer for, at borgerne kan leve et godt og aktivt liv, og styres via en fælles koncernstrategi og årsaftaler for alle centre og decentrale institutioner.

Ansvarsområder

Læs om organisationen via menuen, eller hent organisationsoversigten (pdf er ikke webtilgængelig), der giver et overblik over organisationen, herunder direktionens og centrenes opgaver, ansvarsområder, decentrale organisationer og centrenes tilknytning til de politiske udvalg.

Overordnet organisering i tabelform

Funktion

Leder

Art

Kommunalbestyrelsen

Borgmester Sofia Osmani

Politisk

Kommunaldirektør

Søren Hansen

Direktion

Direktør

Bjarne Holm Markussen

Direktion

Direktør

Lene Magnussen

Direktion

Direktør

Pernille Holmgaard

Direktion

Center for Jura, Salg og Indkøb

Birger Kjer Hansen

Tværgående center

Center for Kultur, IT, Politik og Organisation

Edda Heinskou

Tværgående center

Center for Økonomi og Personale

René Rasmussen

Tværgående center

Center for Arealer og Ejendomme

Lisbeth Røgind

Tværgående center

Center for Uddannelse og Pædagogik

Lene Magnussen, konstituteret

Fagcenter

Center for Udvikling, Plan og Byggesag

Sidsel Poulsen

Fagcenter

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Lene Mårtensson

Fagcenter

Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked

Dorte Spangsbo

Fagcenter

Center for Social Indsats

Ole Mikkelsen, konstitueret

Fagcenter

Center for Sundhed og Omsorg

Tina Mørk

Fagcenter

Digital tilgængelighed

Desværre er ikke alle vores pdf-filer digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap. Pdf-filer som er tilgængelige vil have det stående i parentes: (pdf tilgængelig)

Vi arbejder løbende på, at gøre alle vores pdf-filer digitalt tilgængelige på vores hjemmesider.