Gå til hovedindhold
Du er her:

Whistleblowerordning

Ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune kan bruge kommunes whistleblowerordning, hvis de vil videregive information om lovovertrædelser eller alvorlige uregelmæssigheder i kommunen. Denne whistleblowerordning kan de ansatte tilgå via kommunens intranet.

Offentlighedsordning

Lyngby-Taarbæk Kommune er som led i offentlighedsordningen forpligtet til at offentliggøre oplysninger om den generelle aktivitet i kommunens whistleblowerordning i det seneste år, jf. whistleblowerloven § 27. Lyngby-Taarbæk Kommune kan derfor offentliggøre følgende:

Henvendelser til Lyngby-Taarbæk Kommunes whistleblowerordning i perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023

Oversigt over aktiviteter

Aktivitet

Antal

Indberetninger modtaget i perioden

I alt: 2

Afvist sag, jf. § 12, stk. 3

I alt: 0

Tema *

12 og 8

Status op opfølgning efter grundig undersøgelse i whistleblowerenhed

Opfølgningen er afsluttet

Sag, der har været undergivet realitetsbehandling

I alt: 2

Sag, der gav anledning til politianmeldelse

I alt: 0

Igangværende sag

I alt: 0

Afsluttet sag

I alt: 2

* Overordnede temaer for indberetninger:

 1. Overtrædelse af EU-retsakter omfattet af whistleblowerdirektivet, herunder love og regler udstedt i medfør heraf
 2. Overtrædelser af straffeloven, herunder berigelseskriminalitet
 3. Overtrædelse af tavshedspligt
 4. Overtrædelse af bogføringsloven
 5. Tilsidesættelse af lovbestemte handlepligter
 6. Overtrædelse af regler om magtanvendelse
 7. Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsloven og offentlighedsloven
 8. Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 9. Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere
 10. Grovere eller gentagne overtrædelser af interne retningslinjer
 11. Sexchikane og grov chikane
 12. Øvrige alvorlige forhold