Gå til hovedindhold
Du er her:

Om kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune består af 21 medlemmer, der vælges for en fireårig periode.

Borgmesteren er, foruden at være formand for Økonomiudvalget, også den øverste ansvarlige for kommunens samlede administration.

Om møderne

Kommunalbestyrelsens møder afholdes normalt torsdage kl. 17.00 i Fennebergsalen på Lyngby Stadsbibliotek, mens rådhuset bliver renoveret.

Ekstraordinære møder afholdes efter behov.

Kommunalebestyrelsens møder fremgår af den politiske kalender.

Åbne kommunalbestyrelsesmøder

Alle er velkommen til at overvære de åbne kommunalbestyrelsesmøder, som normalt holdes én gang om måneden i mødesalen på Lyngby Rådhus. Idet rådhuset renoveres i de kommende år, afholdes møderne i dag i Fennebergsalen på Lyngby Stadsbibliotek. 

Møderne begynder kl. 17, så kom og lyt med fra tilhørerlogen eller se med live på Kommune-TV.

Mere om kommunalbestyrelsen

 • Kommunalbestyrelsens medlemmer
 • Udvalg

  Sammensætningen af udvalg

  Lyngby-Taarbæk Kommunes kommunalbestyrelse består af et økonomiudvalg og syv stående udvalg.

  Hvert udvalg har sin egen side, hvor du blandt andet kan læse om udvalgets opgaver og se hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer, der sidder i udvalget.

  Stående udvalg

  Særlige udvalg

  Andre udvalg, råd og nævn

 • Borgmester og udvalgsformænd

  Kommunalbestyrelsen

  • Borgmester: Sofia Osmani
  • Viceborgmester: Sigurd Agersnap

  Formænd for stående udvalg

  • Økonomiudvalget: Sofia Osmani
  • Byplanudvalget: John Tefke
  • Dagtilbudsudvalget: Sigurd Agersnap
  • Forebyggelses- og Socialudvalget: Christine Dal
  • Kultur- og Fritidsudvalget: Casper Strunge
  • Skoleudvalget: Simon Pihl Sørensen
  • Teknikudvalget: Richard Sandbæk
  • Ældre- og Omsorgsudvalget: Mette Schmidt Olsen
 • Møder i kommunalbestyrelsen

  Mødeplanen viser fastlagte møder for kommunens politiske liv.

  Alle er velkommen til at overvære de åbne kommunalbestyrelsesmøder, som normalt holdes én gang om måneden i mødesalen på Lyngby Rådhus.

  Se i den politiske kalender, hvornår kommunalbestyrelsen holder møder.

 • Dagsorden og referater

  Dagsordenerne til kommunalbestyrelsesmøderne fremgår af kommunens hjemmeside mandagen inden kommunalbestyrelsesmødet og onsdag ugen inden udvalgsmøderne.

  Beslutningsprotokollerne kan ligeledes ses på kommunens hjemmeside mandagen efter kommunalbestyrelsesmødet og dagen efter det aktuelle udvalgsmøde.

  Dagsordener og referater

 • Spørgetid

  Om spørgetid

  Som borger kan du stille spørgsmål ved de åbne møder i kommunalbestyrelsen. Ønsker du at stille spørgsmål, skal du dog være opmærksom på, at der gælder særlige regler.

  Hvornår kan du spørge?

  Forud for de ordinære offentlige kommunalbestyrelsesmøder afholdes spørgetid af maksimalt en halv times varighed. Spørgetiden indledes kl. 17.00.

  Hvem kan stille spørgsmål?

  Spørgsmål kan stilles af enhver borger, organisation eller erhvervsdrivende i kommunen. Spørgeren skal opgive navn og adresse. Der opfordres til skriftlig henvendelse forud for mødet.

  Hvad kan du spørge om?

  Spørgsmål kan stilles om kommunale forhold. Der kan dog ikke stilles spørgsmål, som angår kommunens personale. Spørgsmålene skal være korte, og der er mulighed for en kort opfølgning på besvarelsen af spørgsmålet.

  Besvarelse af spørgsmål

  Hvis spørgsmålet stiles til Kommunalbestyrelsen, afgør borgmesteren, hvem der skal svare på spørgsmålet. Spørgsmål besvares i videst muligt omfang af borgmesteren eller relevant udvalgsformand. Såfremt der bliver stillet spørgsmål til sager, der er optaget på dagsordenen, besvares disse under sagens behandling, og det er således ikke mulighed for replik.

  Borgmesteren kan på kommunalbestyrelsens vegne afvise:

  • Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen
  • Spørgsmål, der henhører under privatlivets forhold
  • Spørgsmål, der vedrører andre anliggender, som ikke kan offentliggøres.

  Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, besvares skriftligt.

  Opstår der tvivl om forståelse af dette regelsæt, tilkommer det borgmesteren at fortolke regelsættet.

  Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 12. april 2018.

 • Kontakt en politiker

  Borgmesteren

  Du kan bestille tid hos borgmesteren via borgmestersekretariatet på borgmester@ltk.dk

  Øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer

  Du kan også henvende dig direkte til den politiker, som du ønsker at komme i kontakt med. Gå til listen over kommunalbestyrelsens medlemmer.

 • Spørgsmål fra kommunalpolitiker

  Følg med i spørgsmålene, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne stiller forvaltningen.

  Spørgsmål og det tilhørende svar vil altid stå sammen.

  Rækkefølgen af spørgsmålene er listet efter: "dato for stillet spørgsmål". Hvis der er stillet flere spørgsmål på samme dag, vil spørgsmålet (med tilhørende svar) være i rækkefølge efter "dato for indkommet svar".

  Gå til siden med spørgsmål fra kommunalbestyrelsen