Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget samt 8 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Økonomiudvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og styring.

Herudover har Økonomiudvalget ansvar for kommunens løn- og ansættelsesforhold.

Økonomiudvalgets medlemmer

 1. Sofia Osmani (C), formand
 2. Dorthe la Cour (C)
 3. Richard Sandbæk (C)
 4. Simon Pihl Sørensen (A)
 5. Bodil Kornbek (A)
 6. Henriette Breum (UP)
 7. Gitte Kjær-Westermann (B)
 8. Sigurd Agersnap (F)
 9. Henrik Bang (Ø)

Yderligere om Økonomiudvalget

 • Kapitel V - § 10 i Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune

  § 10.

  Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

  • Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der nærmere er beskrevet i styrelseslovens §§ 18, 21 og kapitel V.
  • Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.
  • Stk. 4. Udvalget har det overordnede ansvar for kommunens borgerservicecentre, samt varetager den umiddelbare forvaltning af øvrige administrative forhold, herunder digitalisering af arbejdsrutiner, IT-drift og udvikling samt IT-sikkerhed.
  • Stk. 5. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og styring og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med at tilvejebringe det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.
  • Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af - køb, salg og pantsætning af fast ejendom - bortforpagtning og udlejning af kommunens ejendomme - myndighedsopgaver i medfør af almenboliglovgivningen samt lån og garanti til beboerindskud.
  • Stk. 7. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om kommunens økonomiske styringsprincipper jf. styrelseslovens § 42, og revisionsregulativ.
  • Stk. 8. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.
  • Stk. 9. Udvalget varetager - den umiddelbare drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer - udførelse af bygge- og anlægsarbejder.
  • Stk. 10. Udvalget foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om udbygnings- og anlægsplaner, programanlæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.
  • Stk. 11. Udvalget varetager de opgaver, der er forbundet med ejerskab af de kommunalt ejede virksomheder inden for vand, spildevand og affald/genbrug, samt foretager indstilling til kommunalbestyrelsen vedrørende de takster, disse virksomheder påtænker at fastsætte.