Gå til hovedindhold
Du er her:

Om udvalget

Ældre- og Omsorgsudvalget består af 7 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ydelser m.v. til voksne på ældre- og sundhedsområdet.

Herudover udarbejder udvalget forslag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om budget for udvalgets område, herunder visioner, strategier, planer og politikker, herunder mål inden for udvalgets område.

Udvalgets medlemmer

 1. Karen Marie Pagh Nielsen (F), formand
 2. Dorthe la Cour (C), næstformand
 3. John Tefke (C)
 4. Mette Schmidt Olsen (C
 5. Simon Pihl Sørensen (A)
 6. Niels Haxthausen (F)
 7. Jens Dissing Odgaard, stedfortræder for Christine Dal (V)

Yderligere om Ældre- og Omsorgsudvalget

 • Se kapitel V - § 18 i Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune

  § 18

  Ældre- og Omsorgsudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. 

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ydelser m.v. til voksne på ældre- og sundhedsområdet, herunder opgaver vedrørende

  • Pleje- og aktivitetscentre for ældre
  • Hjemmeplejen, herunder praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje mv.
  • Tekniske og personlige hjælpemidler
  • Genoptræning og vedligeholdende træning
  • Den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter, herunder betaling for færdigbehandlede
  • Midlertidige døgnpladser
  • Patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse, forløbsprogrammer m.v.
  • Tandpleje på børn- og voksenområdet
  • Forebyggende aktiviteter mv. i øvrigt for ældre
  • Samarbejde med private og selvejende institutioner på området
  • Høring af regionale sundhedsplaner
  • Sundhedsberedskabsplan, sundhedsaftaler og sundhedskoordination i øvrigt, bortset fra den brede borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse
  • Samarbejdet med almen praksis

  Stk. 3. 

  Udvalget udarbejder forslag og foretager via Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om:

  • Budget for udvalgets område
  • Visioner, strategier, planer og politikker, herunder mål inden for udvalgets område