Gå til hovedindhold
Du er her:

Ældre- og Omsorgsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ydelser m.v. til voksne på ældre- og sundhedsområdet.

Om udvalget

Ældre- og Omsorgsudvalget består af 7 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ydelser m.v. til voksne på ældre- og sundhedsområdet.

Herudover udarbejder udvalget forslag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om budget for udvalgets område, herunder visioner, strategier, planer og politikker, herunder mål inden for udvalgets område.

Udvalgets medlemmer

 1. Mette Schmidt Olsen (C), formand
 2. Karsten Andersen (C), næstformand
 3. John Tefke (C)
 4. Richard Sandbæk (C)
 5. Simon Pihl Sørensen (A)
 6. Karen Marie Pagh Nielsen (F)
 7. Christine Dal (V)

Yderligere om Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 • Se kapitel V - § 18 i Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune

  Ældre- og Omsorgsudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ydelser m.v. til voksne på ældre- og sundhedsområdet, herunder opgaver vedrørende

  1. Pleje- og aktivitetscentre for ældre
  2. Hjemmeplejen, herunder praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje mv.
  3. Tekniske og personlige hjælpemidler
  4. Genoptræning og vedligeholdende træning
  5. Den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter, herunder betaling for færdigbehandlede
  6. Midlertidige døgnpladser
  7. Patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse, forløbsprogrammer m.v.
  8. Tandpleje på børn - og voksenområdet
  9. Forebyggende aktiviteter mv. i øvrigt for ældre
  10. Samarbejde med private og selvejende institutioner på området
  11. Høring af regionale sundhedsplaner
  12. Sundhedsberedskabsplan, sundhedsaftaler og sundhedskoordination i øvrigt, bortset fra den brede borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse
  13. Samarbejdet med almen praksis

  Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager via Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om:

  • Budget for udvalgets område
  • Visioner, strategier, planer og politikker, herunder mål inden for udvalgets område