Gå til hovedindhold
Du er her:

Om udvalget

Forebyggelses- og Socialudvalget består af 7 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens forebyggende tiltag inden for det specialiserede område og sundhedsområdet, herunder socialpsykiatrien, socialt udsatte og handicapområdet og koordinering af flygtninge- og integrationsindsatsen.

Herudover udarbejder udvalget forslag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om budget for udvalgets område, visioner, strategier, planer og politikker, herunder mål, inden for udvalgets område.

Udvalgets medlemmer

 1. Magnus von Dreiager (C), formand
 2. Jens Dissing Odgaard, stedfortræder for Christine Dal (V), næstformand
 3. Dorthe la Cour (C)
 4. Mette Schmidt Olsen (C)
 5. Gitte Kjær-Westermann (B)
 6. Niels Haxthausen (F)
 7. Henrik Bang (Ø)

Yderligere om Forebyggelses- og Socialudvalget

 • Se kapitel V - § 19 i Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune

  Forebyggelses- og Socialudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens forebyggende tiltag inden for det specialiserede område og sundhedsområdet, herunder socialpsykiatrien, socialt udsatte og handicapområdet og koordinering af flygtninge- og integrationsindsatsen, samt

  1. Tilbud til voksne med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse
  2. Tilbud til socialt udsatte og borgere med misbrug
  3. Handicapområdet
  4. Institutioner på handicap-, og socialpsykiatriske, kvindekrisecentre og lign.
  5. Voksen- og handicaprådgivning
  6. Den almene boligsocial indsats, herunder boligplacering af flygtninge
  7. Akutområdet (socialpsykiatriområdet)
  8. Den brede borgerrettede forebyggende indsats på sundhedsområdet (fx i Sundhedsstrategien), sundhedsfremme og forebyggelse
  9. Samarbejde med regionale og private institutioner samt selvejende institutioner
  10. Rådgivning og støtte til unge samt familier
  11. Sociale ydelser til unge og samt familier
  12. Den sammenhængende kommunale ungeindsats
  13. SSP-indsatsen for unge, herunder den forebyggende SSP-indsats
  14. Koordinering af flygtninge- og integrationsindsatsen

  Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af beskæftigelsesmæssige emner, herunder

  1. Den aktive beskæftigelsesindsats
  2. Forsørgelsesydelser og driftsudgifter tilknyttet beskæftigelsesindsatsen, indsatsen for forsikrede og ikkeforsikrede ledige, sygedag-pengeindsatsen, revalidering, ressourceforløb
  3. Bevilling af førtidspension og fleksjob og boligstøtte mv.
  4. Samspillet med Det Regionale Arbejdsmarkedsråd
  5. Samarbejdet med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og private leverandører i beskæftigelsesindsatsen
  6. Forsørgelsesydelser og driftsudgifter tilknyttet integrationsindsatsen