Gå til hovedindhold
Du er her:

Børn og Unge-udvalget

Hvad sker der konkret under og efter behandlingen af dit barns sag i Børn og Unge-udvalget, hvilke rettigheder har du, og hvordan kan du forberede dig bedst muligt?

Hvis dit barns sag skal forelægges Børn og Unge-udvalget, er det fordi, du er uenig i en afgørelse om anbringelse eller behandling, som Center for Social Indsats har truffet i dit barns sag. Da afgørelsen som udgangspunkt kræver dit samtykke for at blive ført ud i livet, skal Børn og Unge-udvalget beslutte, om det kan ske alligevel – uden dit samtykke.

Børn og Unge-udvalget skal sikre, at der sker en neutral afgørelse i sagen. Udvalget har pligt til altid at høre både forældrene og barnet, hvis det er modent nok og ønsker at deltage. Formålet er at lave en samlet vurdering af barnets situation, så udvalget kan træffe den bedste afgørelse for barnet.

Børn og Unge-udvalget skal kun forholde sig til den konkrete uenighed og kan ikke foreslå en helt tredje løsning.

Yderligere om Børn og Unge-udvalget

 • Hvilke sager behandler Børn og unge-udvalget?

  Børn og unge-udvalget skal tage stilling i sager, hvor forældrene og Center for Social Indsats er uenige om fx:

  • At barnet skal undersøges nærmere
  • At barnet skal anbringes uden for hjemmet
  • At barnet fortsat skal være anbragt uden for hjemmet
  • Om forældrene må se og/eller have kontakt med barnet, mens det er anbragt uden for hjemmet

  Børn og unge-udvalget skal også træffe beslutning i sager hvor:

  • Der skal være overvåget samvær, hvilket vil sige, at der skal være en person fra kommunen til stede, når forældrene mødes med et barn der er anbragt uden for hjemmet
  • Forældrene ikke må få oplysning om, hvor deres barn er anbragt
 • Hvem sidder i Børn og unge-udvalget?

  Ifølge loven skal alle kommuner have et Børn og unge-udvalg, der består af:

  • To politikere fra kommunalbestyrelsen
  • En byretsdommer
  • To pædagogisk-psykologisk sagkyndige fx børnepsykologer
 • Hvornår og hvordan træffes en beslutning?

  Børn og unge-udvalget træffer sin beslutning om, hvad der skal ske i dit barns sag på et møde. Du har ret til at deltage og fortælle, hvad du mener, vil være det bedste for dit barn.

  Inden mødet har Børn og unge-udvalget modtaget en indstilling fra Center for Social Indsats. I indstillingen forklares, hvad Center for Social Indsats mener, der helt konkret bør ske i dit barns sag og hvorfor. Dit barns holdning skal også fremgå af indstillingen. Børn og unge-udvalget får desuden udleveret resultatet af den børnefaglige undersøgelse og relevante dokumenter i sagen.

  Forældre og børn over 12 år har ret til gratis at få en advokat til at repræsentere sig, når en sag skal behandles i Børn og unge-udvalget. Advokaten kan deltage i mødet sammen med dig. Hvis du af en eller anden grund ikke vil eller kan deltage i mødet, kan du lade advokaten deltage i mødet på dine vegne. Advokaten kan så fortælle Børn og unge-udvalget, hvorfor du ikke er enig i Center for Social Indsats beslutning.

 • Hvad bør du gøre inden et møde?

  Du bør forberede dig grundigt inden mødet.

  Vi anbefaler, at du vælger en advokat, som kan repræsentere dig. Det er gratis, og det er din ret. Du vil få tilsendt en liste over advokater, og du skal selv tage kontakt til den advokat, du vil benytte. Du kan også vælge en advokat, der ikke står på listen.

  Du vil få udleveret indstillingen og de dokumenter, som Center for Social Indsats giver til Børn og unge-udvalget. Du bør læse alle papirerne grundigt igennem. Hvis du har valgt en advokat, vil denne også få udleveret papirerne.

  Du bør forberede dig på at forklare, hvorfor du ikke er enig i Center for Social Indsats beslutning, og hvad du selv mener, vil være det bedste for dit barn. Dette kan du med fordel gøre sammen med advokaten.

  Bisidder

  Vil du have en bisidder med til mødet? Udover advokaten kan du tage en bisidder med. En bisidder er en person, du mener, vil kunne hjælpe og støtte dig. Det kan fx være en ven, et familiemedlem eller en anden i dit netværk.

 • Hvem deltager i et møde?

  Børn og unge-udvalgets fem medlemmer og en sekretær vil være til stede under mødet. Dit barn vil også deltage, hvis det er over 12 år gammel og ønsker at være med. Hvis barnet har en advokat og/eller bisidder, vil de også deltage i mødet.

  Alle forældremyndighedsindehaverne vil være indkaldt sammen med deres advokat, og deltager i mødet sammen med eventuelle bisiddere. Også forældre uden del i forældremyndigheden vil være indkaldt, hvis sagen drejer sig om samvær med deres barn.

  Dit barns sagsbehandler og en afdelingsleder fra Center for Social Indsats vil også være til stede, fordi Børn og unge-udvalget kan have brug for at stille nogle uddybende spørgsmål. Det sker også, at en læge, eller andre med særlig viden om barnets situation, deltager i mødet.

  Lyngby-Taarbæk Kommune sørger for, at der er en autoriseret tolk tilstede, hvis det er nødvendigt.

 • Hvor og hvordan foregår mødet?

  Mødet foregår i et mødelokale i Lyngby-Taarbæk kommune. Du vil få en mødeindkaldelse fra Børn og unge-udvalgets sekretariat en uge inden, hvor du vil få at vide, hvor og hvornår mødet foregår.

  Børn og unge-udvalget vil oftest starte med at tale med barnet, hvis det deltager i mødet. Det sker som regel uden at forældrene er til stede, så barnet kan tale sin egen sag, evt. med støtte fra en bisidder. Du vil i sådanne tilfælde blive bedt om at vente udenfor mødelokalet.

  Børn og unge-udvalget vil herefter tale med dig og de andre personer, der er indkaldt til mødet.

  Når Børn og unge-udvalgets medlemmer har talt med dem, de skal tale med, vil alle blive bedt om at vente på gangen uden for mødelokalet.

  Derefter beslutter Børn og unge-udvalget, om det er enig eller uenig i Center for Social Indsats indstilling. Når Børn og unge-udvalget har truffet sin beslutning, vil alle blive bedt om at komme ind igen, hvor Børn og unge-udvalget fortæller, hvad der er besluttet.

 • Kan jeg klage over Børn og unge-udvalgets afgørelse?

  Du kan klage til Ankestyrelsen, hvis du ikke er enig i Børn og unge-udvalgets afgørelse. Ankestyrelsen er uafhængig af kommunen. Hvis du har valgt en advokat, kan denne hjælpe dig med at klage.

  Ankestyrelsen skal have modtaget klagen senest fire uger efter at sekretariatet har sendt Børn og unge-udvalgets afgørelse med posten til dig. Ankestyrelsen skal vurdere din klage og træffe en afgørelse inden for otte uger. Indtil Ankestyrelsen har truffet sin afgørelse, er det Børn og unge-udvalgets afgørelse, der gælder.

  Du kan læse mere om, hvordan du kan klage på Ankestyrelsens hjemmeside eller ringe til dem på tlf. 33 41 12 00.

 • Hvad sker der efter mødet?

  Børn og unge-udvalgets afgørelse gælder fra mødet er slut. Du vil modtage afgørelsen skriftligt med posten inden for ca. en uge efter mødet.

  Hvis dit barn skal anbringes uden for hjemmet, vil der umiddelbart efter mødet blive lavet en aftale om, hvordan det skal foregå. Hvis dit barn allerede er anbragt, men det bliver besluttet, at det skal hjem til dig at bo igen, vil du og dit barns sagsbehandler lave en hjemgivelsesplan i samarbejde med barnets anbringelsessted. Planen beskriver, hvornår og hvordan barnet skal flytte hjem igen.

  Efter mødet har Børn og unge-udvalget ikke mere med dit barns sag at gøre, og det er igen dit barns sagsbehandler, som tager sig af sagen.

 • Dine rettigheder
  • Du har ret til at give udtryk for din holdning på Børn og unge-udvalgets møde
  • Du har ret til aktindsigt, dvs. til at se de papirer i dit barns sag, som Center for Social Indsats giver til Børn og unge-udvalget
  • Du har ret til gratis advokathjælp ifm. Børn og unge-udvalgets behandling af sagen både før, under og efter mødet i Børn og unge-udvalget. Dette gælder dog kun ift. den konkrete afgørelse, som Børn og unge-udvalget behandler
  • Du har ret til at have en bisidder med på mødet, dvs. en person der kan hjælpe og støtte dig, fx en ven
  • Du har ret til at klage til Ankestyrelsen over Børn og unge-udvalgets afgørelse
  • Du har ret til at få behandlet Børn og unge-udvalgets afgørelse i retten
  • Du har ret til gratis tolk
 • Dit barns rettigheder

  Dit barn har ret til at have en person med til mødet, som det føler sig tryg ved, og som kan støtte barnet i at få sagt de ting, som det gerne vil sige. Det kaldes en bisidder og kan fx være en fra dit barns netværk. Hvis dit barn er over 12 år, har det de samme rettigheder, som du har – fx ret til gratis advokathjælp.