Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Byplanudvalget

Byplanudvalget varetager blandt andet forvaltning af kommunens opgaver vedrørende plan- og byggemæssige forhold

Om udvalget

Byplanudvalget består af 7 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende plan- og byggemæssige forhold.

Herudover udarbejder udvalget forslag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om planer og politikker, herunder mål, inden for udvalgets område samt kommuneplanlægningen, lokalplaner og helhedsorienteret områdeplaner.

Udvalgets medlemmer

 1. John Tefke (C), formand
 2. Martin Vendel Nielsen (C), næstformand
 3. Michael M. Jørgensen (C)
 4. Bodil Kornbek (A)
 5. Gitte Kjær-Westermann (B)
 6. Claus Bøgh Svenningsen (D)
 7. Anne Grethe Bülow (F)

Yderligere om Byplanudvalget

 • Se kapitel V - § 13 i Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune

  Byplanudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende plan- og byggemæssige forhold, herunder opgaver vedrørende:

  1. Bygge- og boligforhold
  2. Planlovgivningen
  3. Kommuneplaner
  4. Lokalplaner
  5. Helhedsorienteret områdeplanlægning
  6. Tværkommunalt samarbejde på planområdet
  7. Lokal erhvervs- og virksomhedsservice
  8. Kulturarv- og miljø, bygningskultur og bygningsbevaring

  Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om:

  1. Visioner, strategier, planer og politikker, herunder mål inden for udvalgets område
  2. Kommuneplanlægningen
  3. Kommuneplanen samt planlægning i det åbne land
  4. Lokalplaner
  5. Helhedsorienteret områdeplaner