Gå til hovedindhold
Du er her:

Hvervliste

Liste over vederlag for hverv, som medlemmer af kommunalbestyrelsen bestrider

Vederlag for hverv udpeget af kommunalbestyrelsen

I lov om kommuners styrelse er indsat § 16 e, hvoraf det fremgår, at et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen.

Hverv - Bestyrelsesposter

Hvervspost

Kommunalbestyrelsesmedl.

Vederlag, kr./år

Forsyningsselskaberne

1. Dorthe la Cour (C)
2. Henrik Bang (Ø)
3. Dorthe Minna Hansen (A)
4. Tommy Wedel (V)
5. Jørn Jensin (O)

Formand: 78.793
Næstformand: 32.706
Bestyrelsespost: 24.827

Lyngby Almennyttige boligselskab

Medlem: John Tefke (C)
Medlem: Bodil Kornbek (A)
Suppleant: Christian Winther (C)
Suppleant: Michael M. Jørgensen (C)

10.186,00 bestyrelseshonorar

Biofos

Bodil Kornbek (A)

11.783,32

Vestforbrændingen

Richard Sandbæk (C)

25.171,92

Huslejenævnet

Formand: Dorthe la Cour (C)
Suppleant: Simon Pihl Sørensen (A)

Formand: 82.839,27
Suppleant: 18.971,29

Beboerklagenævnet

Formand: Simon Pihl Sørensen (A)
Suppleant: Dorthe la Cour (C)

Formand: 82.839,27
Suppleant: 18.971,29

Hjemmeværnets Distriksudvalg

Medlem: Karsten Lomholt (C)
Suppleant: (C)

440,00 pr. møde

Børn- og Ungeudvalget

Formand: Gitte Kjær-Westermann (B)
Næstformand: Christian Winther (C)

Formand: 3,5 % af borgmestervederlaget, svarende til 38.052,34
Næstformand: 1,5 % af borgmestervederlaget, svarende til 16.308,15