Gå til hovedindhold
Du er her:

Aktindsigt og indsigtsret

Aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven

 • Hvem har ret til aktindsigt?

  Alle borgere har ret til at få indsigt i de dokumenter der indgår i sagsbehandlingen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Reglerne herom findes i offentlighedsloven, der dog også indeholder begrænsninger i, hvad der kan kræves aktindsigt i.

  Er du part i en sag, har du en udvidet ret til aktindsigt. Disse regler findes i forvaltningsloven.

 • Hvad er aktindsigt?

  Aktindsigt betyder, at du som udgangspunkt har ret til at se de dokumenter i sagen, som kommunen har modtaget, og som er sendt ud fra kommunen.

 • Sådan anmoder du om aktindsigt?

  Hvis du vil have aktindsigt i en sag, skal du henvende dig til det center, hvor du mener, at sagen behandles. Hvis centret ikke inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen har givet eller afslået aktindsigt, skal centret underrette dig om årsagen til, at afgørelsen endnu ikke er truffet og om, hvornår du kan forvente at få endeligt svar.

  Hvis du ikke har modtaget endeligt svar senest 14 arbejdsdage efter centret har modtaget din anmodning om aktindsigt, kan du klage over sagsbehandlingstiden.  Du kan også klage, hvis du ikke er enig i den afgørelse centret har truffet, om hvilke dokumenter eller oplysninger du kan få aktindsigt i.  Hvis du ønsker at klage over sagsbehandlingstiden eller afgørelsen om aktindsigt, skal du rette henvendelse til det center i kommunen, der behandler sagen. Centret vil herefter genbehandle sagen og videresende den til klageinstansen inden 7 arbejdsdage, hvis den oprindelige afgørelse fastholdes, eller hvis sagen endnu ikke er færdigbehandlet.

  Tvivlsspørgsmål vedrørende aktindsigt kan rettes til det center, som behandler sagen. Du finder en oversigt over kommunens centre her.

Indsigtsret

 • Anmodning om indsigt

  Du kan få indsigt i de personoplysninger, som Lyngby-Taarbæk Kommune behandler om dig. Det vil sige de personoplysninger som fx navn, adresse mv., som vi behandler om dig. Hvis du i stedet ønsker aktindsigt i en konkret sag, så skal du bede om aktindsigt hos den sagsbehandler som behandler din sag.

  Hvis du ønsker indsigt i alle de personoplysninger (fx navn, adresse mv.), vi behandler om dig, i hele kommunen, skal du bede om indsigt. Du kan også afgrænse din anmodning til at gælde for specifikke sagsområder, centre eller afdelinger.

  Når du søger om indsigt, modtager du en kopi af de personoplysninger (fx navn, adresse mv.), vi har om dig.

  Når du søger om indsigt i dine egne personoplysninger, skal vi samtidig give dig en række supplerende oplysninger om den måde, vi behandler dine oplysninger på. Det drejer sig om følgende:

  • Formålet med behandlingen
  • Den type af personoplysninger, vi behandler om dig (fx almindelige eller følsomme)
  • Om vi videregiver eller giver dine oplysninger til andre
  • Om vi overlader dine oplysninger til tredjelande
  • Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger
  • Hvor dine oplysninger stammer fra
  • Om vi har foretaget automatiske afgørelser eller profilering
  • Vejledning om dine øvrige rettigheder efter databeskyttelsesforordningen
  • Klagevejledning til Datatilsynet

  Hvordan kan du bede om indsigt?

  Hvis du gerne vil søge om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, bedes du sende en anmodning via borger.dk. Her kan du anmode om indsigt via en særskilt e-postkasse på følgende måde:

  1. Gå til www.borger.dk
  2. Vælg Lyngby-Taarbæk Kommune
  3. Log på med MitID
  4. Udfyld - du skal angive, hvad du ønsker indsigt i. Du kan bede om indsigt i alle de personoplysninger, vi behandler om dig, i hele kommunen. Du kan også afgrænse din anmodning til at gælde for specifikke sagsområder, centre eller afdelinger.
  5. Underskriv med MitID og tryk på send

  Når du sender anmodningen om indsigt via borger.dk, så behandles din anmodning sikkert, og vi kan identificere dig.

  Du kan også ringe til os på tlf. nr. 45 97 30 00 og bede om, at tale med Borgerservice. Alternativt kan du møde op fysisk hos Borgerservice for at får hjælp til at søge om indsigt. Du skal dog kunne legitimere dig med pas eller kørekort, så vi kan verificere, at anmodningen om indsigt kommer fra dig.

  Du skal angive, hvad du ønsker indsigt i. Du skal være opmærksom på, at Borgerservice ikke kan give dig de ønskede oplysninger med det samme, da kommunen har 30 dage til at finde de ønskede informationer.

  Hvis vi har brug for flere oplysninger for at kunne besvare din anmodning, vil vi kontakte dig.

  Frist for besvarelse af anmodning om indsigt

  Vi behandler din anmodning om indsigt hurtigst muligt og inden for en måned. Hvis der er tale om en kompliceret sag, kan det tage længere tid. Den absolutte frist for behandling af en indsigtsanmodning er tre måneder.

  Hvis tidsfristen forlænges, får du besked inden en måned efter du har bedt om indsigt. Du får også en forklaring på, hvorfor vi må udskyde fristen, og hvornår du kan forvente, at vi har færdigbehandlet din anmodning.