Gå til hovedindhold
Du er her:
Indhold fra borger.dk

Hvis du er ledig og godkendt til fleksjob - ledighedsydelse og jobsøgning

 • Jeg er godkendt til fleksjob, men ledig

  Når du er godkendt til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du bliver ansat i et fleksjob. Du får også ret til ledighedsydelse, hvis du bliver ledig fra et fleksjob.

  Når du modtager ledighedsydelse, skal du møde til jobsamtaler med dit jobcenter mindst 4 gange inden for de første 6 måneder. Herefter skal du møde til jobsamtaler, når jobcenteret mener, at der er behov for det. Du har også ret til selv at bede om at komme til jobsamtale i jobcenteret. Afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund har du desuden ret til at deltage i et jobrettet uddannelsesforløb inden for de første ni måneders sammenlagte ledighed.

  Du skal selv aktivt søge job, lægge dit CV på Jobnet og deltage i de tilbud, jobcentret giver, herunder et tilbud om fleksjob. Du kan få hjælp af dit jobcenter til at finde et fleksjob eller få gode råd til din jobsøgning.

 • Hvor meget kan jeg få i ledighedsydelse?

  Den højeste sats for ledighedsydelse svarer til 89 procent af højeste dagpengesats, dvs. 18.137 kr. (2024) pr. måned. Du vil få udbetalt den højeste sats for ledighedsydelse, hvis du opfylder en af disse betingelser, når du bliver godkendt til et fleksjob:

  • Du ville være berettiget til barselsdagpenge eller sygedagpenge
  • Du modtager sygedagpenge
  • Du deltager i revalidering efter Min Plan
  • Du modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

  Hvis du ikke opfylder betingelserne for at få den højeste sats for ledighedsydelse, modtager du i stedet et beløb på niveau med kontanthjælp:

  • Hvis du er forsørger, modtager du 16.382 kr. (2024) pr. måned.
  • Hvis du er ikke-forsørger, modtager du 12.326 kr. (2024) pr. måned.

  Hvis du har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, får du ret til ledighedsydelse på 89 procent af dagpenges højeste beløb.

  Størrelsen af din ledighedsydelse bliver ikke påvirket af din ægtefælles indkomst eller af, om du har formue.

 • Ledighedsydelse ved ferie

  Du
  har ret til at holde ferie med ledighedsydelse allerede det første
  ferieår, du er ansat i et fleksjob eller er ledig og søger et fleksjob.

  Ferieåret går fra 1. september til 31. august.
  Har du modtaget ledighedsydelse hele ferieåret optjener du 5 ugers
  ferie. I øvrige tilfælde sker der en forholdsmæssig beregning.

  Du skal afholde ferie med ledighedsydelse, inden
  ferieafholdelsesperioden slutter, det vil sige 4 måneder efter
  ferieårets udløb. Du kan ikke overføre din ferie med ledighedsydelse fra
  et ferieår til det næste.

  Feriepenge, som du har optjent i et tidligere job, trækkes fra det
  antal dage, som du kan holde ferie med ledighedsydelse i. Men det gælder
  kun, hvis din optjente ferie og din ret til feriedage med
  ledighedsydelse sammenlagt bliver mere end 25 feriedage.

  Du skal søge om ferie hos kommunen, senest 14 dage før din ferie
  begynder. Hvis du først kontakter jobcentret, efter ferien er startet,
  har du først ret til ledighedsydelse under ferie fra og med den dag,
  hvor du har kontaktet jobcentret.

 • Find dit eget fleksjob

  Du kan finde ledige fleksjob på jobnet.dk, men de allerfleste fleksjob bliver ikke slået op. Derfor er det en god idé at bruge dit netværk og søge uopfordret. Mange stillinger, der er slået op som almindelige deltidsstillinger, bliver også til fleksjob. Det er derfor en god idé også at søge på disse stillingopslag.

  Måske skal du skifte branche, fordi du ikke længere kan arbejde inden for det område, hvor du tidligere har arbejdet. Hvis du er i tvivl om, hvad du kunne tænke dig at arbejde med, kan du komme i praktik på en virksomhed for at afprøve, om det er noget for dig.

  Din arbejdstid og dine skånehensyn vil afhænge af dine konkrete arbejdsopgaver og af, hvordan opgaverne bliver tilrettelagt. Derfor er det noget, du og din arbejdsgiver må finde ud af i fællesskab.

  Overvej også, hvordan du kan fortælle om dine skånebehov på en positiv måde.

  Når du bliver tilbudt et fleksjob, skal du henvende dig til din kontaktperson i dit lokale jobcenter. En medarbejder fra jobcentret skal godkende fleksjobbet og vurdere din arbejdsevne i jobbet.

 • Få et fleksjobbevis

  Et fleksjobbevis kan gøre det lettere for dig at søge et konkret job. Fleksjobbeviset fortæller en arbejdsgiver, at du er godkendt til et fleksjob, og hvilke skånebehov du har. På beviset står der også nogle generelle informationer om fleksjobordningen.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen, inden 4 uger efter at du har modtaget kommunens afgørelse. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden 4 uger, fra de har modtaget din klage.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.