Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Klima og bæredygtighed

Lyngby-Taarbæk Kommunes strategier for klima og bæredygtighed skal sikre, at kommunen kan håndtere de forventede klimaforandringer, og at den bliver grøn og bæredygtig

Kommuneplanstrategi - og nu også bæredygtighedsstrategi

Byudvikling i Balance er navnet på kommuneplanstrategien, som også indeholder kommunens klimastrategi. Den indeholder nu også en bæredygtighedsstrategi med en tilhørende handleplan, der anviser konkrete tiltag i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Klimastrategi

Klimastrategien er bygget op omkring en vision, en række målsætninger og konkrete indsatsområder, der løbende er og vil blive konkretiseret i relevante sektorplaner. Strategien har både fokus på at reducere CO2-udslippet og på at klimatilpasse kommunen til de forventede klimaforandringer.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil være en sammenhængende, grøn og bæredygtig kommune. Robust helhedsorienteret planlægning, dialog og samarbejde på tværs med eksterne klimaaktører skal sikre, at der privat og kommunalt arbejdes for at reducere CO2-udslippet, og at der tages højde for klimaforandringer gennem forebyggelse og tilpasning.

Bæredygtighedsstrategi

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk har fået udarbejdet en bæredygtighedsstrategi, som beskriver, hvordan kommunen kan bidrage til at indfri FN’s verdensmål for bæredygtighed og formindske kommunens bidrag til CO2-udledning.

Bæredygtighedsstrategien skal forankres både i borgere, virksomheder, institutioner og forvaltningen. Derfor blev der nedsat et opgaveudvalg bestående af lokale borgere og politikere, som i fællesskab har formuleret strategien "Sammen om et bæredygtigt Lyngby-Taarbæk. Bæredygtighedsstrategi 2020-2050". Visionerne er herefter blevet gjort mere konkrete med et handlekatalog og senest en implementeringsplan.

FN's verdensmål

Læs mere om kommunens mål og initiativer inden for Klima og Bæredygtighed: