Gå til hovedindhold
Du er her:

Klima og bæredygtighed

Lyngby-Taarbæk Kommunes strategier for klima og bæredygtighed skal sikre, at kommunen kan håndtere de forventede klimaforandringer, og at den bliver grøn og bæredygtig

Kommuneplanstrategi - og nu også bæredygtighedsstrategi

Byudvikling i Balance er navnet på kommuneplanstrategien, som også indeholder kommunens klimastrategi. Den indeholder nu også en bæredygtighedsstrategi med en tilhørende handleplan, der anviser konkrete tiltag i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Klimastrategi

Klimastrategien er bygget op omkring en vision, en række målsætninger og konkrete indsatsområder, der løbende er og vil blive konkretiseret i relevante sektorplaner. Strategien har både fokus på at reducere CO2-udslippet og på at klimatilpasse kommunen til de forventede klimaforandringer.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil være en sammenhængende, grøn og bæredygtig kommune. Robust helhedsorienteret planlægning, dialog og samarbejde på tværs med eksterne klimaaktører skal sikre, at der privat og kommunalt arbejdes for at reducere CO2-udslippet, og at der tages højde for klimaforandringer gennem forebyggelse og tilpasning.

Bæredygtighedsstrategi

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk har fået udarbejdet en bæredygtighedsstrategi, som beskriver, hvordan kommunen kan bidrage til at indfri FN’s verdensmål for bæredygtighed og formindske kommunens bidrag til CO2-udledning.

Bæredygtighedsstrategien skal forankres både i borgere, virksomheder, institutioner og forvaltningen. Derfor blev der nedsat et opgaveudvalg bestående af lokale borgere og politikere, som i fællesskab har formuleret strategien "Sammen om et bæredygtigt Lyngby-Taarbæk. Bæredygtighedsstrategi 2020-2050". Visionerne er herefter blevet gjort mere konkrete med et handlekatalog og senest en implementeringsplan.

FN's verdensmål

Læs mere om kommunens mål og initiativer inden for Klima og Bæredygtighed:

 • Strategisk Energiplan

  Strategisk Energiplan er et planlægningsværktøj og skal bidrage til en langsigtet udvikling hen mod en fossilfri energiforsyning, varmeforsyning og transport samt et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug.

  Lyngby-Taarbæk Kommune har sat sig et delmål om at opnå 90% CO2-reduktion i 2030, derved arbejder Kommunen i retning mod Danmarks nationale mål om CO2-neutralitet i 2050.

  Planen indeholder fokusområder og indsatser, som giver Lyngby-Taarbæk mulighed for at drive omstillingen til vedvarende energikilder og fremme energibesparelser. Derudover skal planen give borgere og virksomheder i kommunen et oplyst grundlag om udbygning med energi - varme, køling og el - så de kan forholde sig til udsigterne for deres eget område og træffe oplyste beslutninger.

  Læs mere om Lyngby-Taarbæks retning ud af energikrisen mod en grønnere energisektor i Strategisk Energiplan.

 • DK2020-klimaplan

  DK2020 er et ønske om, at alle danske kommuner udvikler klimahandlingsplaner, der viser, hvordan vi opnår at blive CO2-neutrale i 2050.

  Læs mere om DK2020 her

 • Klimakommune

  Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2007 været klimakommune. Det betyder, at kommunen har forpligtet sig til at nedsætte CO2-udslippet for egen virksomhed med 2% om året frem til 2025. Siden 2008 har Lyngby-Taarbæk Kommune sparet i snit 5,6% CO2 om året. - Klimakommune-initiativet er udløbet i 2021.

  Læs mere om Lyngby-Taarbæk som klimakommune. 

 • Klimaaktiviteter
 • husgennemgang

  Husgennemgang-konceptet går ud på, at en energirådgiver gennemgår en bygning i dialog med ejeren/beboeren og peger på energibesparende løsninger, der passer til behov og bygning.

  Kommunen giver 50% tilskud til husgennemgange af parcelhuse og boligforeninger.

  Læs mere om husgennemgang-tilbuddet.

 • Opgaveudvalg for Bæredygtighed

  I forbindelse med kommunens bæredygtighedsstrategi blev der nedsat et midlertidigt borgerudvalg, som har formuleret strategien.

  Læs mere om Opgaveudvalg for Bæredygtighed.

 • Boligforeningsnetværk

  Kommunens boligforeningsnetværk er et gratis forum, hvor boligforeninger kan dele deres erfaringer og udfordringer med hinanden og samtidig få faglige input til løsninger i forbindelse med renoveringer og drift.

  Læs mere om boligforeningsnetværket.

 • Klimatilpasningsplan

  Klimatilpasningsplanen indeholder nye retningslinjer gældende for hele kommunen samt en vurdering af, hvor i kommunen der forventes at være størst risiko for økonomisk tab samt samfundsmæssige gener ved fremtidens stigende regnmængder.

  Læs mere om klimatilpasningsplanen.

 • Klima & Agenda 21-strategi

  Klima & Agenda 21-strategien er en lovpligtig strategi, som danner grundlag for klima- og bæredygtighedsarbejdet.

  Læs mere om Klima & Agenda 21-strategien.