Gå til hovedindhold
Du er her:

Klimatilpasningsplan

De seneste års skybrud og deraf følgende skader har vist, at der er et presserende behov for at tilpasse by og land til klimaet

Klimatilpasningsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommunes plan for klimatilpasning tager udgangspunkt i de udfordringer, som kommunen står over for med fremtidens vejr.

Planen indeholder retningslinjer for klimatilpasning i kommunen samt en vurdering af, hvor vi forventer, at der vil være størst risiko for økonomisk tab og samfundsmæssige gener ved kraftigere regn, havvandsstigninger og ændret grundvandsspejl.

Klimatilpasningsplanen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i maj 2014 som tillæg 1 til Kommuneplan 2013. Retningslinjer og redegørelse for klimatilpasning - inkl. risikokort og fokusområder - er nu indarbejdet i en ny version af Kommuneplanen.

Fokusområder for klimatilpasning

Klimatilpasningsplanen udpeger følgende områder, hvor vi vil sætte særlig fokus på klimatilpasning i den fysiske planlægning:

  • Det centrale Lyngby
  • Virum-Sorgenfri
  • Sorgenfrigård-kvarteret
  • Øvrige boligområder, som omfatter Hjortekær, Ørholm og Taarbæk
Oversigt over fokusområder for klimatilpasningen

Oversigt over fokusområder for klimatilpasningen i Lyngby-Taarbæk Kommune (Klimatilpasningsplan, maj 2014)