Gå til hovedindhold
Du er her:

Klimatilpasningsplan

De seneste års skybrud og deraf følgende skader har vist, at der er et presserende behov for at tilpasse by og land til klimaet

Kongens Lyngby Dronebillede
Kongens Lyngby fra oven

Klimatilpasningsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommunes plan for klimatilpasning tager udgangspunkt i de udfordringer, som kommunen står over for med fremtidens vejr.

Planen indeholder retningslinjer for klimatilpasning i kommunen samt en vurdering af, hvor vi forventer, at der vil være størst risiko for økonomisk tab og samfundsmæssige gener ved kraftigere regn, havvandsstigninger og ændret grundvandsspejl.

Klimatilpasningsplanen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i maj 2014 som tillæg 1 til Kommuneplan 2013. Retningslinjer og redegørelse for klimatilpasning - inkl. risikokort og fokusområder - er nu indarbejdet i en ny version af Kommuneplanen.

Fokusområder for klimatilpasning

Klimatilpasningsplanen udpeger følgende områder, hvor vi vil sætte særlig fokus på klimatilpasning i den fysiske planlægning:

  • Det centrale Lyngby
  • Virum-Sorgenfri
  • Sorgenfrigård-kvarteret
  • Øvrige boligområder, som omfatter Hjortekær, Ørholm og Taarbæk
Oversigt over fokusområder for klimatilpasningen

Oversigt over fokusområder for klimatilpasningen i Lyngby-Taarbæk Kommune (Klimatilpasningsplan, maj 2014)

Et barn af mange fædre

Klimatilpasning af Lyngby Centrum (KALC) er så stort et projekt, at der sidder medarbejdere i mange forskellige dele af kommunen, og arbejder med det. Derfor er det også et projekt, du kan læse om mange forskellige steder på hjemmesiden.

For at gøre det forståeligt, opdeles det herunder ud fra selve navnet på projektet.

Den første del er ordet ”klima”. For hele projektet er affødt af de globale klimaforandringer, der rammer alle verdens borgere. I vores lille kosmos vil det hovedsageligt betyde hyppigere og voldsommere regnskyl, og det skal byen være modstandsdygtig overfor. Derfor skriver projektet sig ind i kommunens bæredygtigheds strategi, som du kan læse om her.

Den næste bid er ordet ”tilpasning”, som refererer til det arbejde, vi som by er nødt til at foretage os kollektivt, for at gader og kældre ikke bliver oversvømmet, hver gang vi får et lidt for stort regnskyl. Det kan du læse om her, men det er jo trods alt ikke helt nyt, at byer skal håndtere regn, og derfor kan du læse om det hidtidige arbejde her.

Dernæst kommer ordet ”Lyngby”, og her er det vigtigt at udpensle, at det samlede projekt omkring klimatilpasningerne især bliver udført af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Kommunen varetager i høj grad myndighedsrollen, og vil på den måde kunne bistå med rådgivning og i visse tilfælde udlån af grunde, men det vil i høj grad være forsyningens projekt. Læs mere om det på forsyningens hjemmeside.

Slutteligt er det ordet ”Centrum”. For hvad vil det egentlig sige, når vi snakker om Lyngby? Det drejer sig jo i sær om det vi kender som Kongens Lyngby. Her åbner klimatilpasningsprojektet nogle spændende muligheder. Især når det kommer til udformningen af Kanalparken og Fæstningskanalen, hvor den omfattende historie i området vil få et nyt liv. Læs mere om det her.