Gå til hovedindhold
Du er her:

Drikkevand og kloak

Al offentlig vandforsyning og håndtering af spildevand i kommunen udføres af Lyngby-Taarbæk Forsyning

Det er kommunen, der styrer den generelle planlægning og er myndighed for både drikkevands- og spildevandsforsyningen, mens Lyngby-Taarbæk Forsyning står for driften af ledninger og anlæg.

Drikkevand

Lyngby-Taarbæk Forsyning står for at levere rent drikkevand til forbrugerne i kommunen.

Du finder oplysninger om drikkevandskvaliteten og ledningsnettet mv. på Lyngby-Taarbæk Forsynings hjemmeside.

Ved akutte problemer skal du kontakte Lyngby-Taarbæk Forsyning. Det gælder også, hvis du har spørgsmål om regninger, vandmålere og levering af drikkevand.

Kommunen har vedtaget en vandforsyningsplan, som fastlægger rammerne for vandforsyning og vandforvaltning i kommunen.

Grundvand

I Danmark anvender vi grundvand til drikkevand. For at sikre godt drikkevand til forbrugerne i fremtiden har kommunen udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Hvis du fx skal bore efter vand, sløjfe en brønd eller lignende, skal du ansøge om det eller anmelde det til kommunen.

Spildevand

Lyngby-Taarbæk Forsyning står for den daglige drift af det offentlige kloaknet, dvs. at det er forsyningen, der renoverer, vedligeholder og klimasikrer disse kloakledninger i kommunen. Langt det meste spildevand fra kommunen renses på forsyningens renseanlæg, Mølleåværket, inden det ledes ud i Øresund. En mindre del fra fx Taarbæk renses på BIOFOS renseanlæg Lynetten.

Kommunen har vedtaget en spildevandsplan, som giver en oversigt over håndteringen af spildevand i kommunen i de forskellige byområder. Det er kommunen, der er myndighed og giver tilladelser til nedsivning af regnvand og tilslutninger til kloak.  

Problemer med drikkevand og kloak - hvad gør jeg?

 • Tilstoppet afløb

  Hvis dit toilet eller håndvask stopper til, skal du i første omgang kontrollere, om forstoppelsen er i din egen kloak på grunden. Det gør du ved at se, om det kun er ét af dine afløb, der er stoppet.

  Hvis forstoppelsen er inde på din egen grund, kan du tilkalde et slamsugerfirma/autoriseret kloakmester for oprensning.

  Er alle afløb i huset stoppet, kan du se det i din skelbrønd. Hvis der står vand i brønden, er problemet formentlig ude i den offentlige kloak. Så skal du kontakte Lyngby-Taarbæk Forsyning og få dem til at rense i den offentlige kloak.

 • Vand i kælderen

  Du kan sikre din kælder mod opstuvende vand fra kloakken ved at få monteret højvandslukker i gulvafløbene i kælderen eller i afløbssystemet. Kontakt en autoriseret kloakmester om det.

  Hvis du har fået vand i kælderen, typisk efter et større regnskyl, skal du kontakte din forsikring, og sørge for at fjerne de ting, der er udsat for vand i kælderen. Jævnfør forsikringsselskaberne har du pligt til at begrænse skaden. Via din forsikring skal du igangsætte en rengøring og udtørring af din kælder, så fundamenter og vægge ikke tager mere skade end højst nødvendig.

  Kontakt også Lyngby-Taarbæk Forsyning for at sikre, at den offentlige kloak er i orden, og at der ikke er en forstoppelse her.

 • Ingen vand i hanen

  Kontakt Lyngby-Taarbæk Forsyning - se link øverst på siden.

 • Dine kloakforhold

  Find kloaktegninger for din bolig på Weblager

  I kommunens spildevandsplan kan du se, hvilken type kloakeringssystem din bolig er omfattet af, og om grunden er egnet til nedsivning af regnvand.

  I Lyngby-Taarbæk Kommune er der flere forskellige kloakeringssystemer: 

  • Fællesystem, hvor spildevand og regnvand løber i samme ledning
  • Separatsystem, hvor spildevand og regnvand løber i hver sin ledning
  • System kun for spildevand
  • Systemer med nedsivning af regnvand