Gå til hovedindhold
Du er her:

Vandforsyningsplan 2018

Vandforsyningsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune fastlægger rammerne for vandforsyning og vandforvaltning i kommunen

Vandforsyningsplan 2018 beskriver, hvordan borgerne forsynes med drikkevand nu og i fremtiden.

I vandforsyningsplanen fremgår en række mål om forsyning, drikkevandskvalitet, vandforbrug mv. Overordnet fremgår det, at den høje forsyningssikkerhed (vand i vandhanen) og drikkevandskvalitet skal opretholdes, og vandindvindingen (oppumpning af grundvand) skal være i balance med natur og miljø. Endvidere må vandforbruget pr. borger ikke øges.

Vandindvinding, import og distribution af drikkevand foretages af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Lyngby-Taarbæk Forsyning forsyner hele kommunen med drikkevand.

Kun en enkelt virksomhed har en egen indvinding til produktion af vand, der ikke kræver drikkevandskvalitet, og golfbanen i Dyrehaven indvinder vand til vanding af delområder af banen.

Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og fremtidige indvindingsstruktur, som bygger på lokal indvinding af grundvand fra flere kildepladser i kommunen og import af drikkevand fra Sjælsø Vandværk i Rudersdal Kommune.

Fremtidig vandforsyning

Vandforbruget i Lyngby-Taarbæk Kommune har i de sidste mange år ligget jævnt på omkring 3,1 mio. m3. Over de næste 10 år forventes vandforbruget at blive øget med op til 0,4 mio. m3/år blandt andet på grund af stigning i befolkningstallet og erhverv.

Den fremtidige forsyningsstruktur skal baseres på en balanceret fordeling imellem Lyngby-Taarbæk Forsynings egenproduktion og import af drikkevand fra Sjælsø Vandværk. Lyngby-Taarbæk Forsyning har bygget et nyt vandværk til erstatning for de to gamle vandværker. Indvinding af grundvand bliver fordelt på flere kildepladser, de eksisterede kildepladser ved Lyngby og Dybendal, samt nye kildepladser på Dyrehavegaards Jorde og muligvis fremtidigt Brede/Fuglevad.

Det nye vandværk, Lundtofte Vandværk, og den nye kildeplads på Dyrehavegaards Jorde er nu sat i drift.

Læs mere om status for fremtidens vandforsyning

Miljøvurdering af planen

Vandforsyningsplanen er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der er derfor gennemført en miljøvurdering og udarbejdet en miljørapport. Rapporten blev vedlagt vandforsyningsplanen i høringsperioden.  

I forbindelse med vedtagelse af vandforsyningsplanen er der efter høringsperioden udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse vedlægges vandforsyningsplanen.

Ændring af målsætning for lækagetab

Kommunalbestyrelsen har på møde den 15. december 2022 besluttet at ændre vandforsyningsplanens målsætning for lækagetab til 2%.

Læs mere om ændringen af målsætningen for lækagetab