Gå til hovedindhold
Du er her:

Vandforsyningsplan 2018

Vandforsyningsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune fastlægger rammerne for vandforsyning og vandforvaltning i kommunen

Vandforsyningsplan 2018 beskriver, hvordan borgerne forsynes med drikkevand nu og i fremtiden.

I vandforsyningsplanen fremgår en række mål om forsyning, drikkevandskvalitet, vandforbrug mv. Overordnet fremgår det, at den høje forsyningssikkerhed og drikkevandskvalitet skal opretholdes, og vandindvindingen skal være i balance med natur og miljø. Endvidere må vandforbruget pr. borger ikke øges.

Vandindvinding, import og distribution af drikkevand foretages af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Lyngby-Taarbæk Forsyning forsyner hele kommunen med drikkevand.

Kun en enkelt virksomhed har en egen indvinding til produktion af vand, der ikke kræver drikkevandskvalitet, og golfbanen i Dyrehaven indvinder vand til vanding af delområder af banen.

Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende indvindingsstruktur, som bygger på indvinding af grundvand fra to kildepladser i kommunen. Grundvandet pumpes op og behandles på to vandværker i kommunen, hvorefter det ledes til vandtårnet, der er placeret på DTU. Der indvindes i dag ca. 30-40% af drikkevandet i kommunen. Resten af drikkevandet importeres fra Sjælsø Vandværk i Rudersdal Kommune.

Fremtidig vandforsyning

Vandforbruget i Lyngby-Taarbæk Kommune har i de sidste mange år ligget jævnt på omkring 3,1 mio. m3. Over de næste 10 år forventes vandforbruget at blive øget med op til 0,4 mio. m3/år blandt andet på grund af stigning i befolkningstallet og erhverv.

Fremadrettet vil Lyngby-Taarbæk Forsyning bygge et nyt vandværk til erstatning for de to gamle vandværker. Indvinding af grundvand forventes at blive fordelt på flere kildepladser, de eksisterede kildepladser ved Lyngby og Dybendal, samt nye kildepladser på Dyrehavegaards Jorde og ved Brede/Fuglevad. Den fremtidige forsyningsstruktur skal baseres på en balanceret fordeling imellem Lyngby-Taarbæk Forsynings egenproduktion og import af drikkevand fra Sjælsø Vandværk.

Miljøvurdering af planen

Vandforsyningsplanen er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der er derfor gennemført en miljøvurdering og udarbejdet en miljørapport. Rapporten blev vedlagt vandforsyningsplanen i høringsperioden.  

I forbindelse med vedtagelse af vandforsyningsplanen er der efter høringsperioden udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse vedlægges vandforsyningsplanen.