Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Boringer

Når du skal lave boringer til undersøgelser af jordbund eller grundvand og til indvinding af vand, skal du anmelde eller ansøge om det til kommunen

Boringer kan enten være A-boringer eller B-boringer.

A-boringer kræver tilladelse, B-boringer skal du anmelde. Når en boring ikke længere skal bruges, skal den sløjfes. Sløjfning skal anmeldes til kommunen.

 • A-boringer

  Du skal have tilladelse til at foretage A-boringer. Tilladelsen får du hos hos Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed. Husk at sikre dig, at boreentreprenøren har tilladelse til at bore, inden borearbejdet påbegyndes.

  Du skal være opmærksom på, at kommunen skal bruge en vis sagsbehandlingstid til at udarbejde tilladelsen. Sagsbehandlingstiden afhænger af formålet med A-boringen. Som udgangspunkt er sagsbehandlingstiden tre måneder, fra kommunen har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

  A-boringer omfatter blandt andet:

  • Boringer til vandindvinding, herunder undersøgelsesboringer
  • Boringer til permanent eller større grundvandssænkning
  • Permanente pejleboringer eller moniteringsboringer
  • Miljøtekniske boringer med filter- eller forerør
  • Miljøtekniske afværgeboringer

  Anmeldeskema for A-boringer

 • B-boringer

  Du skal anmelde etablering af B-boringer til Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed. Du kan påbegynde borearbejdet 14 dage efter, at Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed har modtaget anmeldelsen og har meldt, at der ikke er nogen indsigelser.

  B-boringer omfatter blandt andet:

  • Miljøtekniske boringer uden filter- eller forerør
  • Boringer til mindre, midlertidig grundvandssænkning
  • Andre boringer uden filter- eller forerør

  Anmeldeskema for B-boringer

 • Sløjfning af boringer

  Du skal anmelde sløjfning af boringer til Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, senest 14 dage inden sløjfningen udføres.

  Anmeldeskema til sløjfning af boringer

 • Hvem må udføre og sløjfe boringer?

  Boringer og sløjfning af boringer og brønde skal opfylde visse tekniske krav, og arbejdet må kun udføres af uddannede personer jf. Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land.

 • Hvem skal ansøge/anmelde?

  Det er bygherren, der er ansvarlig for, at den lovpligtige ansøgning om tilladelse til at udføre boringer eller de lovpligtige anmeldelser af borearbejde eller sløjfning af boringer er indsendt og godkendt, inden arbejdet udføres.

  Bygherrens rådgiver eller boreentreprenør kan dog ansøge og anmelde på vegne af bygherren.

Vidste du..?

at du eventuelt også skal indhente andre tilladelser, inden borearbejdet kan påbegyndes, fx gravetilladelse i vejarealer, VVM-anmeldelse, tilslutningstilladelse mv.