Gå til hovedindhold
Du er her:

Gravetilladelser

Ansøgning om gravetilladelse på offentlige veje og stier samt private fællesveje- og stier skal søges via virk.dk.

Ansøgningen skal være vedlagt en beskrivelse af arbejdets karakter samt detaljeret kortbilag med entydig definering af tracé og af arbejdets udbredelse.

Bestemmelser ved vejarbejde

Bestemmelser for vejarbejder (PDF) i Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for alle, der ønsker at grave og retablere belægningerne på de offentlige vejarealer samt på de private fællesveje.

Bestemmelserne er udarbejdet for at mindske risikoen for alvorlige skader på vejarealer, vejtræer, beplantning og personer samt for at sikre tilfredsstillende trafikafvikling på vejene, mens der arbejdes og korrekt retablering.

Skærpelse af praksis for regulering af bygge- og anlægsarbejde

Teknikudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune har den 15. august 2023 besluttet, at praksis for regulering af bygge- og anlægsarbejde skal skærpes. Derfor vil følgende fremover også være omfattet af kommunens forskrift for midlertidigt bygge- og anlægsarbejde:

  • Opsætning af byggepladshegn og afspærringer
  • Levering af maskiner
  • Al materialelevering knyttet til den regulerede bygge- og anlægsaktivitet.

Det betyder, at arbejdet skal foregå inden for de fastsatte arbejdstider med mindre der er fx trafikale eller sikkerhedsmæssige grunde, der tilsiger at arbejdet kun kan foregå uden for almindelig arbejdstid. I givet fald kan der søges dispensation for arbejdstiderne ligesom ved andet bygge- og anlægsarbejde. Spørgsmål kan rettes til virksomhed@ltk.dk

Klager

Klager om manglende retablering af fortov/vej efter opgravning (gas, el, vand mv.) kan rettes til kommunen.