Gå til hovedindhold
Du er her:

Gravetilladelser

Ansøgning om gravetilladelse på offentlige veje og stier samt private fællesveje- og stier skal søges via virk.dk.

Ansøgningen skal være vedlagt en beskrivelse af arbejdets karakter samt detaljeret kortbilag med entydig definering af tracé og af arbejdets udbredelse.

Bestemmelser ved vejarbejde

Bestemmelser for vejarbejder (PDF) i Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for alle, der ønsker at grave og retablere belægningerne på de offentlige vejarealer samt på de private fællesveje.

Bestemmelserne er udarbejdet for at mindske risikoen for alvorlige skader på vejarealer, vejtræer, beplantning og personer samt for at sikre tilfredsstillende trafikafvikling på vejene, mens der arbejdes og korrekt retablering.

Klager

Klager om manglende retablering af fortov/vej efter opgravning (gas, el, vand mv.) kan rettes til kommunen.