Gå til hovedindhold
Du er her:

Støj og støv fra byggepladser

Lyngby-Taarbæk Kommune har fastsat regler, som skal begrænse generne fra bygge- og anlægsarbejder.

Regler for midlertidigt bygge- og anlægsarbejde 

Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget en forskrift for midlertidige bygge- og anlægsarbejde m.m. 

I forskriften er der fastsat regler, som har til formål at begrænse gener i form af støv, støj og vibrationer ved bygge- og anlægsarbejder.

Midlertidigt bygge- og anlægsarbejde må finde sted i tidsrummet:

  • Mandag til fredag kl. 7 - 18
  • Lørdage kl. 7 - 14

En ansøgning om dispensation skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Beskrivelse af projektet
  • Navn på bygherre
  • Navn på entreprenør
  • Angivelse af hvor arbejdet skal udføres, gerne et kort
  • Start- og slutdato for arbejdets udførelse
  • Tidspunkt på døgnet arbejdet ønskes udført i
  • Begrundelse for at arbejdet ikke kan udføres indenfor normal arbejdstid
  • Beskrivelse af de gener arbejdet medfører samt en beskrivelse af, hvordan de kan afhjælpes.

Ansøgningen skal indsendes til trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk.

Du skal indsende ansøgningen senest 14 dage før arbejdet forventes iværksat.